« Najít podobné dokumenty

Obec Valeč (Karlovy Vary) - Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 19. 4. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valeč (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 19. 4. 2021
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 16.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 20599/2020-71/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FL8L0*
MZDRX01FL8L0
<br>
Sdělení Ministerstva zdravotnictví,kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí
s nízkým,středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
<br>
Země s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření <,>
Australský svaz
Islandská republika
Korejská republika
Nový Zéland
Singapurská republika
Thajské království
Vatikánský městský stát
<br> Země se středním rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření <,>
Finská republika
Irská republika
Maltská republika
Portugalská republika (včetně Azorských ostrovů a Madeiry)
a
Baleárské ostrovy
<br> Země s vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření <,>
Belgické království
Dánské království
Italská republika
Lichtenštejnské knížectví
Litevská republika
Lotyšská republika
Lucemburské velkovévodství
Monacké knížectví
Norské království
Rakouská republika
Rumunská republika
Řecká republika
Slovenská republika
Spolková republika Německo
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br> Španělské království (včetně Kanárských ostrovů)
Švýcarská konfederace
<br> Dle bodu III.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.dubna 2021 <,>
č.j.: MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN,se všechny členské státy Evropské unie a třetí země <,>
které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení,považují za země s velmi vysokým rizikem
výskytu onemocnění COVID-19 <.>
<br> Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 19.dubna 2021 od 00:00 hod <.>
<br>
<br>
prof.MUDr.XXXX XXXXXXXXXX,DrSc <.>,MBA,v.r <.>
ministr zdravotnictví

Načteno

edesky.cz/d/4589756

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valeč (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz