Obec Valeč (Karlovy Vary)

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://www.valec.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Valeč
Náměstí 119
364 53 Valeč

Datová schránka: 3vbauvg
E-mail: podatelna@valec.cz, starosta@valec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 04. 2021 Karlovarský kraj - Program 4. zasedání Zastupitelstva KK
15. 04. 2021 Karlovarský kraj - Program 5. zasedání Zastupitelstva KK
13. 04. 2021 Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 19. 4. 2021 do odvolání
13. 04. 2021 Mimořádné opatření – omezení poskytování sociálních služeb, s účinností od 13. 4. 2021 do odvolání
13. 04. 2021 Změna mimořádného opatření k omezení obchodu a služeb ze dne 10. 4. 2021, s účinností od 13. 4. 2021
13. 04. 2021 Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6. 4. 2021, s účinností od 13. 4. 2021
13. 04. 2021 Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
12. 04. 2021 Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
12. 04. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 12. 4. 2021
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení opakovaného veřejného projednání o Územním plánu Valeč
09. 04. 2021 Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - duben 2021 - upřesnění
08. 04. 2021 Protokol o zkoušce vody č. 13978/2021, 13979/2021
07. 04. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 5. 4. 2021
07. 04. 2021 Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 5. 4. 2021 do odvolání
07. 04. 2021 Mimořádné opatření – opatření ve školách s 1. fází rozvolnění s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
07. 04. 2021 Mimořádné opatření – podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
07. 04. 2021 Mimořádné opatření – testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. 4. 2021
07. 04. 2021 Mimořádné opatření – testování zaměstnanců ve školách
07. 04. 2021 Mimořádné opatření – testování žáků ve školách
07. 04. 2021 Mimořádné opatření – návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
07. 04. 2021 Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
07. 04. 2021 Mimořádné opatření – omezení návštěv ve věznicích s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
07. 04. 2021 Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení geodetických prací
05. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednání o Územním plánu Valeč
05. 04. 2021 Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Valeč
03. 04. 2021 Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí
02. 04. 2021 Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - březen 2021
01. 04. 2021 Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - duben 2021
31. 03. 2021 Ochranné opatření – nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 12. 4. do 31. 5. 2021
30. 03. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 22. 3. 2021
30. 03. 2021 Usnesení vlády ČR - Sbírka zákonů č. 51/2021
30. 03. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí s účinností od 15. 3. 2021
30. 03. 2021 Usnesení vlády ČR - Sbírka zákonů č. 39/2021
30. 03. 2021 Přílohy k vydaným krizovým opatřením a odpovědi na otázky
29. 03. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí s účinností od 29. 3. 2021
29. 03. 2021 Usnesení vlády ČR - Sbírka zákonů č. 57/2021
26. 03. 2021 Oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí "Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027"
25. 03. 2021 Mimořádné opatření – povinné testování zaměstnavatelé, s účinností od 3. 3. 2021 do odvolání
24. 03. 2021 Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1. 3. 2021, s účinností od 24. 3. 2021 do odvolání
24. 03. 2021 Mimořádné opatření – samotestování zaměstnanců a OSVČ, s účinností od 28. 3. 2021
24. 03. 2021 Mimořádné opatření – testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací
23. 03. 2021 Protokol o zkoušce vody č. 13978/2021, 13979/2021
23. 03. 2021 Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 18.02.2021
22. 03. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 22. 3. 2021
22. 03. 2021 Změna mimořádného opatření ze dne 26. února 2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 20. 3. 2021
22. 03. 2021 Mimořádné opatření – povinné testování veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob
22. 03. 2021 Mimořádné opatření – vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let
20. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednání o Územním plánu Valeč
19. 03. 2021 Usnesení vlády ČR - Sbírka zákonů č. 51/2021

XML