« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OBEC Sojovice Zastupitelstvo obce Sojovice Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Sojovice se na svém zasedání dne 24.3.2021 usnesením č.37121 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s 5 10 písm.d) á š 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (2)
<br> (1)
<br> č|.1 Úvodní ustanovení Obec Sojovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen <.>,p0platek“).Správcem poplatku je obecni úřad.1
<br> Cl.2 Předmět poplatku a poplatník Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí,umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,sportovní a reklamni akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatnik“).3
<br> či 3 Veřejná prostranství
<br> Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství,která jsou uvedena jmenovitě
<br> v příloze č.1.Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky <.>
<br> 1 5 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 5 4 odst.1 zákona o místních poplatcích 3 5 4 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> č|.4 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.Vpřipadě užívání veřejného prost...

Načteno

edesky.cz/d/4586985

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz