Obec Sojovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Mladá Boleslav

http://sojovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Sojovice
Sojovice 166
294 75 Sojovice

Datová schránka: 5cwaua5
E-mail: obec.sojovice@sojovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 05. 2021 Oznámeno o konání veřejné schůze zastupitelstva 14.5.2021
15. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
12. 05. 2021 Kanalizační stoka - vybrané údaje majetkové evidence za rok 2019
12. 05. 2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2021
11. 05. 2021 TJ Sokol Sojovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Sojovice
11. 05. 2021 TJ Sokol Sojovice - Oznámení o schválení dotace
10. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
08. 05. 2021 Středočeský kraj - oznámení záměru bezúplatného převodu části pozemku
06. 05. 2021 Konkurz na obsazení funkce ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav
06. 05. 2021 Volby do zastupitelstva kraje - vyrozumění členů OVK o povinném školení
06. 05. 2021 Volby do zastupitelstva kraje - oznámení o svolání prvního zasedání OVK
06. 05. 2021 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Protipovodňová opatření obce Sojovice
06. 05. 2021 Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů
06. 05. 2021 Oznámeno o konání veřejné schůze zastupitelstva 14.5.2021
27. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
26. 04. 2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2021
18. 04. 2021 Nařízení Státní veterinární správy
18. 04. 2021 Oznámení - záměr pronájmu sklepního prostoru v Penzionu
18. 04. 2021 Oznámení - záměr pronájmu pozemků
18. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16. 04. 2021 TJ SOKOL - VPS Z ROZPOČTU OBCE NA R.2020
13. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
10. 04. 2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2021
07. 04. 2021 Středočeský kraj - oznámení záměru bezúplatného převodu části pozemku
03. 04. 2021 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Sojovice 24.3.2021
02. 04. 2021 Rozhodnutí o kácení
02. 04. 2021 Nařízení Státní veterinární správy
02. 04. 2021 Oznámení - záměr pronájmu sklepního prostoru v Penzionu
02. 04. 2021 Oznámení - záměr pronájmu pozemků
02. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
28. 03. 2021 Sčítání lidu - Český statistický úřad
18. 03. 2021 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Sojovice 24.3.2021
16. 03. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 13/2020
16. 03. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020
11. 03. 2021 Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
11. 03. 2021 Výroční zpráva
09. 03. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
09. 03. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
26. 02. 2021 Sčítání lidu - Český statistický úřad
23. 02. 2021 Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
23. 02. 2021 Výroční zpráva
23. 01. 2021 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Sojovice 22.1.2021
21. 01. 2021 Magistrát Mladá Boleslav - veřejná vyhláška - prodloužení lhůty pro obnovu a zajištění lesních porostů
18. 01. 2021 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Sojovice 22.1.2021
18. 01. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022
13. 01. 2021 Magistrát Mladá Boleslav - rozhodnutí - chodníky Sojovice 1. etapa
05. 01. 2021 Změna úřední doby
05. 01. 2021 Výsledky hlasování II. kola "Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 26. a 27.1.2018 ve volebním okrsku Sojovice
05. 01. 2021 Výsledky hlasování I. kola "Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 12. a 13.1.2018 ve volebním okrsku Sojovice
05. 01. 2021 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za obec Sojovice

XML