« Najít podobné dokumenty

Obec Valeč (Karlovy Vary) - Mimořádné opatření – omezení poskytování sociálních služeb, s účinností od 13. 4. 2021 do odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valeč (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření – omezení poskytování sociálních služeb, s účinností od 13. 4. 2021 do odvolání
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 6
<br> Praha 12.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 15568/2021-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FI0FH*
MZDRX01FI0FH
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb <.>,nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 13.dubna 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se nařizuje
1.poskytovatelům sociálních služeb omezit poskytování sociálních služeb tak,že nemusí
<br> naplňovat povinnost podle § 88 písm.f) zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách <,>
ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> 2.poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem
zajištění ochrany života a zdraví osob,a to i poskytnutí základních činností,které se
neváží na registrovaný druh sociální služby,pokud to personální a materiálně technické
zabezpečení poskytovateli dovolí <,>
<br> 3.všem osobám (uživatel,zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během
poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného
ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) <,>
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např.FFP2/KN95),zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,které brání šíření
kapének,nejde-li o osoby,na něž se záka...

Načteno

edesky.cz/d/4577220

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valeč (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz