« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Výroční zpráva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací (225.92 kB)
Obec Sojovice,Sojovice č.p.166,294 75 Sojovice,okr.XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o
svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2020
<br> Čj:OU/0172/2021
<br>
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,podle
kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat
zákonem stanovené údaje,předkládá obec xxxx tuto „Výroční zprávu za rok 2020“ <.>
<br>
<br>
a) počet písemně podaných žádostí o informace 0
<br> b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br> d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace
<br> 0
<br> e) přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona
včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na
právní zastoupení:
<br> 0
<br> f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
<br> 0
<br> g) počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně důvodů
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> 0
<br> h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
<br>
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční
úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč
<br>
<br>
V Sojovicích dne 19.2.2021 Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX
starosta obce
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 22.2.2021
<br>
<br> Sejmuto dne: 10.3.2021
<br>
<br>
<br>
2021-02-21T21:17:56+0100
Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4482302

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz