« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Informace pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

info daň z nemovitých věcí 2021
E'Lekt ronicky podepsáno
<br> Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 18_ 12.2920 Náměstí Svobody 4,602 00 Brno <.>,Ing.Ma rtln Koma rek ředitel finančního úřadu
<br> v
<br> C.j.: 4949277/20/3000-11460-705400
<br> Vyřizuje: lng.XXXXXXX XXXX,Oddělení majetkových daní Tel: (+ XXX) XXX XXX XXX,(+ 420) 542 191 111
<br> E-mail: Richard.Kunc©ís.mfcr.cz
<br> ID datové schránky: qdhn4c
<br> K rukám starostů obcí v působnosti Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
<br> VÝBĚR DANOVÝCH PŘIZNÁNÍ K XXXX z NEMOVITÝCH vĚcí v ROCE XXXX
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> obracíme se na Vás ve věci daně z nemovitých věcí,kterou upravuje zákon č.338/1992 Sb <.>,o XXXX z nemovitých věcí,v účinném znění <.>
<br> V měsíci lednu 2021 budou mnozí Vaši občané podávat daňové přiznání k XXXX z nemovitých věcí.Finanční úřad pro Jihomoravský XXXX si je vědom toho,že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj.Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet,ovšem současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci svyplněním daňového přiznání kdani z nemovitých věcí).Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace,kdy na určených telefonních číslech,které Vám posíláme v příloze,budou poplatníkům kdispozici pracovníci majetkových daní,kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věci,nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně).Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání,přičemž se spoplatníkem dohodneme na formě pomoci,a to vtakové míře,aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu,nebo jeho územního pracoviště,respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou,elektronicky prostřednictvím daňového portálu,případně je podat prostřednictvím sběrného boxu <.>
<br> Kontakty ktelefonickému řešení probl...

Načteno

edesky.cz/d/4411038

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz