Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2021 Záměr - výpůjčka pozemku parc. č. 2003, k.ú. Kuřim
18. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
18. 01. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 11.01.2021
18. 01. 2021 Informace pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021
18. 01. 2021 Návrh rozpočtu města na rok 2021
18. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Dyje 2021 –
18. 01. 2021 Informace - komunální odpad
18. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
18. 01. 2021 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města
18. 01. 2021 Nařízení pracovní povinnosti - studenti zdravotnických škol
18. 01. 2021 INFORMACE ODBORU DOPRAVY – evidence vozidel
18. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 20.1.2021 od 7:30 hod do 15:00 hod
18. 01. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 21.12.2020
18. 01. 2021 Pravidla rozpočtového provizoria 2021
18. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.13
18. 01. 2021 Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů
18. 01. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 17.12.2020
18. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
18. 01. 2021 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
18. 01. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 5/2020, o veřejném pořádku
18. 01. 2021 Návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací.
18. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.12
18. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.11
18. 01. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 20.11.2020
18. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.10
18. 01. 2021 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
18. 01. 2021 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
18. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.9
18. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.8
18. 01. 2021 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
18. 01. 2021 Obecně závazná vyhláška č.4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.7
18. 01. 2021 Pozvánka na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi dne 31.8.2020
18. 01. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 4/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
18. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.6
18. 01. 2021 Opatření obecné povahy kůrovec
18. 01. 2021 Pořadník č. 41 žadatelů o pronájem obecního bytu
18. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.5
18. 01. 2021 Závěrečný účet hospdaření města Kuřimi 2019
18. 01. 2021 Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2019
18. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.4
18. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.3
18. 01. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2020, o zřízení městské policie
18. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.2
18. 01. 2021 Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů
18. 01. 2021 Opatření obecné povahy- kůrovec
18. 01. 2021 Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
18. 01. 2021 Rozpočet schválený 2020
18. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.1
18. 01. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi na období 2021-2024

XML