« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Návrh rozpočtu města na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2021 návrh vývěska výdaje dle ORG
ORJ Skup.ORG Název ORG Rozpočet 2020
Předpokládané
<br> plnění 2020
Návrh rozpočtu 2021
<br> 1 177 Mikroregion Kuřimka 115 000,00 115 000,00 115 000,00
<br> 1 9001 Tisková,informační a propagační činnost 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00
<br> 1 9002 Činnost RM,ZM,komisí,výborů 5 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00
<br> 1 9004 Společenské akce města 1 250 000,00 1 250 000,00 1 100 000,00
<br> vedení města 8 265 000,00 8 265 000,00 7 115 000,00
<br> 2 9005 Vnitřní správa 62 000 000,00 71 202 400,00 64 500 000,00
<br> 2 9006 Sbor pro občanské záležitosti 170 000,00 170 000,00 170 000,00
<br> 2 9007 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 350 000,00 445 700,00 300 000,00
<br> 2 9008 Objekt střelnice 40 000,00 40 000,00 0,00
<br> 2 9009 Sociální fond 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
<br> 2 9053 Sportovní areál 1 000 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00
<br> 2 9060 Veřejný pořádek 900 000,00 900 000,00 900 000,00
<br> 2 9062 Inf - HW,SW 3 550 000,00 3 550 000,00 4 180 000,00
<br> 2 9067 Mezinárodní spolupráce 300 000,00 300 000,00 250 000,00
<br> 2 9070 Městská policie 0,00 1 045 000,00 3 000 000,00
<br> tajemník 69 910 000,00 80 253 100,00 76 000 000,00
<br> 3 9007 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 120 000,00 150 000,00 150 000,00
<br> 3 9010 Nákup pozemků 400 000,00 173 100,00 500 000,00
<br> 3 9011 Správa bytů - Investservis 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00
<br> 3 9012 Správa bytů - MSB 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00
<br> 3 9016 Objekty města 1 000 000,00 970 000,00 750 000,00
<br> odbor majetkoprávní 8 920 000,00 8 693 100,00 8 800 000,00
<br> 4 9019 Územně plánovací dokumentace 1 100 000,00 1 100 000,00 1 500 000,00
<br> 4 9020 Pitná voda 100 000,00 100 000,00 100 000,00
<br> 4 9021 Místní komunikace 1 000 000,00 1 000 000,00 300 000,00
<br> 4 9022 Kanalizace 300 000,00 300 000,00 200 000,00
<br> 4 9024 Místní rozhlas 80 000,00 110 000,00 100 000,00
<br> 4 9025 Veřejná doprava 3 100 000,00 3 100 000,00 3 000 000,00
<br> 4 9026 Veřejné osvětlení 2...
Rozpočet 2021 návrh vývěska příjmy a financování
Název sekce Oddíl Název oddílu Rozpočet 2020 Očekávané plnění 2020 Návrh rozpočtu 2021
<br> Příjmy 00 Daně a dotace 229 352 200 262 565 900 213 025 200
<br> Příjmy 10 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 100 000 100 000 100 000
<br> Příjmy 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 150 000 150 000 300 000
<br> Příjmy 22 Doprava 750 000 750 000 3 300 000
<br> Příjmy 23 Vodní hospodářství 21 296 000 21 296 000 23 292 500
<br> Příjmy 31 Školství 0 80 300 0
<br> Příjmy 33 Kultura 0 2 780 000 0
<br> Příjmy 34 Tělovýchova a zájmová činnost 550 000 550 000 300 000
<br> Příjmy 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 14 210 000 20 642 100 15 120 000
<br> Příjmy 37 Ochrana životního prostředí 1 200 000 1 200 000 1 200 000
<br> Příjmy 43 Sociál.služby a společné činn.v sociál.zabezpečení a politice zam.1 100 000 1 100 000 1 300 000
<br> Příjmy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 0 150 000
<br> Příjmy 61 Státní moc,státní správa,územní samospráva a politické strany 650 000 650 000 650 000
<br> Příjmy 63 Finanční operace 10 000 10 000 5 000
<br> Celkem Příjmy 269 368 200 311 874 300 258 742 700
<br> Financování + přebytek minulých let 88 000 000 88 000 000 79 000 000
<br> Financování + ČSOB Asset Management 9 000 000 9 000 000 9 200 000
<br> Financování - splátka úvěru KB 10 000 000 10 000 000 10 000 000
<br> Celkem Financování 87 000 000 87 000 000 78 200 000
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:
<br> Návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce s adresou:
<br> http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska-3.html
<br> V listinné podobě lze do materiálů nahlédnout v úřední hodiny na odboru finančním,MěÚ Kuřim,dv.č.409 <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Kuřimi uplatnit písemně ve lhůtě do 25.1.2021 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání
<br> zastupitelstva dne 26.1.2021 <.>
<br> Město Kuřim - návrh rozpočtu na rok 2021 - příjmy a financování

Načteno

edesky.cz/d/4411037

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz