« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 20.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb194 20
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 194 Rozeslána dne 20.listopadu 2020 Cena Kč 71,–
<br> O B S A H :
<br> 471.Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> 472.Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
<br> 473.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 474.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 475.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 476.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 477.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 478.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 471
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 20.listopadu 2020 č.1195
<br> o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> Vláda
<br> I.podle čl.6 odst.2 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,prodlužuje do
12.prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30.září 2020 č.957,o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním vý-
skytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5.října
2020 na dobu 30 dnů,které bylo vyhlášeno pod č.391/2020 Sb <.>,a prodloužený usnesením vlády ze dne
30.října 2020 č.1108,vyhlášeného pod č.439/2020 Sb <.>,do 20.listopadu 2020,a to na základě souhlasu
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 19.listopadu 2020
č.1353;
<br> II.stanoví,že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu,která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení,zůstávají nadále v platnosti v rozsahu,v jakém byla přijata;
<br> III.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky <.>
<br> Provedou:
členové vlády <,>
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primáto...

Načteno

edesky.cz/d/4306125

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz