« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha dar ostrůvek
Ě
<br> M7720
<br> wsxv ms na m.15,00 m
<br> /
<br> 1 $% 25\ +
<br> WSKH 02IILII.3."m
Zaměr dar ostruvek
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
<br> na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
<br> záměr na bezúplatný převod (dar) stavby ostrůvku,vybudovaného na pozemku p.č <.>
1311/1 v k.ú.Kuřim,v rozsahu dle přílohy,vlastníku pozemku - Jihomoravskému
kraji,se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3,Veveří,Brno,IČ 70888337 <.>
<br>
<br>
<br>
V Kuřimi dne: 20.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 20.11.2020
<br>
Sňato:
<br>
<br>
<br>
Poučení: dle § 39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a
<br> předložit své nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 7.12.2020 na podatelně MěÚ Kuřim <,>
<br> Jungmannova 986/75,Kuřim <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz