« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Svazek R43 - návrh rozpočtu svazku R43 pro rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - návrh rozpočtu Svazku R43
Svazek obcí pro Výstavbu rychlostní komunikace R43 Masarykovo nám.4/2,680 01 Boskovice
<br> Návrh rozpočtu na rok 2021
<br> Příjmy v Kč Schválený Rozpočet 2020 Rozpočet g Položka Popis rozpočet 2020 předpoklad plnění 2021 4121 neinv.členské příspěvky - 1 Kč/obyv.59 200,00 57 840,00 59 200,00 CELKEM 59 200,00 57 840,00 59 200,00 Výdaje v Kč Schválený Rozpočet 2020 Rozpočet % Položka Popis rozpočet 2020 předpoklad plnění 2021 3429 5222 neinv.transfery občanským sdružením 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3636 5021 ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 18 000,00 5139 materiál 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5167 školení a vzdělávání 1 500,00 0,00 0,00 5168 služby zpracování dat 10 000,00 9 700,00 15 000,00 5169 nákup ostatních služeb 3 600,00 0,00 15 000,00 5172 programové vybavení 0,00 6 700,00 0,00 5175 pohoštění 2 000,00 700,00 2 100,00 6310 5163 bankovní poplatky 2 100,00 2 100,00 2 100,00 CELKEM 59 200,00 59 200,00 74 200,00 Financování v Kč „ Roz očet 2020 Roz )očet % položka popis Rozm“ 202" předpldklad plnění 2021 8115 Změna stavu peněžních prostředků 0,00 0,00 15 000,00 CELKEM 0,00 0,00 15 000,00
<br> V rozpočtu je stanoven závazný ukazatel paragraf <.>
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> Vyvěšeno i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Boskovice dne
<br> r/i'š- 771520
<br> Svazek obcí pro výstavbu rychl "mí komunikace 1343 (\,L'ÚJC' mím.4/2 () Qi Reskovlcie
<br>,O'.“1,1 88 720

Načteno

edesky.cz/d/4306119


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz