« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Agrostyl, Herbastar, parc č 2766
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
<br> záměr propachtovat pozemek parc.č.3714/45 o výměře 995 m2 v k.ú.Kuřim za
cenu 0,1462 Kč/m2/rok s valorizací za účelem zemědělského obhospodařování
společnosti AGROSTYL,spol.s r.o <.>,se sídlem Kuřim,Zámecká 959,IČ 46902627
na dobu určitou do 31.12.2023 <.>
<br>
záměr propachtovat pozemky parc.č.3062/106 o výměře 1755 m2 v k.ú.Kuřim <,>
parc.č.3519/16 o výměře 2834 m2 v k.ú.Kuřim,část pozemku parc.č.4521/1
o výměře cca 1500 m2 v k.ú.Kuřim,dále parc.č.1407/16 o výměře 321 m2 v k.ú <.>
Lelekovice a parc.č.1409/28 o výměře 331 m2 v k.ú.Lelekovice za cenu 0,1462
Kč/m2/rok s valorizací za účelem zemědělského obhospodařování společnosti
HERBASTAR,spol.s r.o <.>,se sídlem Vinohradská 246,Moravské Knínice <,>
IČ 47915951 na dobu určitou do 31.12.2023 <.>
<br>
záměr propachtovat/pronajmout pozemek parc.č.2766 v k.ú.Kuřim o výměře
533 m2 za účelem využití jako zahrada,na dobu neurčitou,se šestiměsíční
výpovědní lhůtou,za pachtovné/nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok s valorizací <.>
<br>
V Kuřimi dne 13.11.2020
<br>
<br>
Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br> Vyvěšeno: 13.11.2020
<br> Sňato:
<br>
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 30.11.2020 na podatelně MěÚ Kuřim <,>
Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/4306117


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz