« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

khsjm 55359 2020 bm prav mo3
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
<br> JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4,602 00 BRNO
<br>
<br> Číslo jednací: KHSJM 55359/2020/BM/PRAV
Spisová značka: S-KHSJM 54018/2020
<br>
<br>
<br> V Brně dne 1.října 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Nařízení mimořádného opatření
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
<br> se sídlem v Brně
č.3/2020
<br>
<br> Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako správní orgán věcně a místně
příslušný podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 a § 82 odst.1 a 2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb.<,>
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),ve spojení s § 85 odst.1 a 3 zákona č.258/2000 Sb <.>
<br>
<br>
I.s účinností ode dne 5.října 2020 od 0:00 hodin do 18.října 2020 do 23:59 hodin nařizuje
následující mimořádné opatření při epidemii na území Jihomoravského kraje <,>
spočívající v:
<br>
<br>
1.omezení provozu vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),spočívající v zákazu osobní
přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů
celoživotního vzdělávání <.>
<br> Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
<br> − individuální návštěvy knihoven a studoven;
<br> − individuální konzultace;
<br> − zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
<br> − laboratorní,experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
<br> − klinickou a praktickou výuku a praxi <,>
<br>
2.omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona
č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) <,>
spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání...

Načteno

edesky.cz/d/4221971

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz