« Najít podobné dokumenty

Obec Krakovany - Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krakovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny 040 Krakovany
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Energie AG Kolín a.s <.>
<br> Sídlo: Orebická 885
<br> 28002 Kolín
<br> Identifikační číslo: 47538457
<br> Statutární orgán:
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Energie AG Kolín a.s <.>
<br> Sídlo: Orebická 885
<br> 28002 Kolín
<br> Identifikační číslo: 47538457
<br> Statutární orgán:
<br> 3.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Krakovany
<br> Sídlo: Krakovany 15
<br> 28127 Krakovany
<br> Identifikační číslo: 00235504
<br> Statutární orgán:
<br> 4.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
<br> 2110-672351-00235504-1/1-47538457
<br> 2110-672351-00235504-3/1-47538457
<br> 2110-672351-00235504-4/1-47538457
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020 Příjemce vodného a stočného: Energie AG Kolín a.s.(IČO 47538457)
Tabulka č.1Dílčí odběratelské porovnání ceny 040 Krakovany
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.355555 0.385205 -0.029650 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.355555 0.384105 -0.028550 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000100 -0.000100 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.001000 -0.001000 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.046107 0.046556 -0.000449 0.018461 0.024652 -0.006191
2.1 - elektrická e...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Krakovany
22. 07. 2021
22. 07. 2021
22. 07. 2021
16. 07. 2021
15. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Krakovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz