« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - Protokol o zkoušce č. 1049/21

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde (161.34 kB)
Protokol o zkoušce č.1049/21 Vodohospodářské laboratoře,s.r.o.Zákazník : Obec XXXXX XXXXX XXX XX Vzorkoval : XXXXXX XXXXXXX Ing.dne XX.X.XX - XX:XX Typ rozboru : K.krácený rozbor Datum zahájení zkoušek : 16.3.21 Datum ukončení zkoušek : 22.3.21 Místo odběru : Radim-potraviny Číslo vzorku : 1175/21 parametry jednotky hodnoty norma nejistota metody teplota vzorku °C 8,3 - ±0,5 ČSN 757342/A chlor volný mg/l 0,03 0,3 ±10% ČSN ISO 7393-2/A pach přijatelný přijatelný - SOP 2-Z34/A chuť přijatelná přijatelná - SOP 2-Z34/A pH 6,9 6,5 - 9,5 ±0,2 ČSN ISO 10523/A el.konduktivita mS/m 28,2 125 ±7% ČSN EN ISO 27888/A barva mg/l Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A zákal ZF(n) 0,52 5 ±6% ČSN EN ISO 7027/A TOC celkový org.uhlík mg/l 1,1 5,0 ± 15% ČSN EN 1484/A amonné ionty mg/l <0,02 0,50 - ČSN ISO 7150-1/A dusitany mg/l <0,020 0,50 - SOP 2-Z37/A dusičnany mg/l 5,5 50,0 ±5% SOP 2-Z37/A počet kolonií při 22°C KTJ/ml 2 200 <1-4 ČSN EN ISO 6222/A počet kolonií při 36°C KTJ/ml 2 40 <1-4 ČSN EN ISO 6222/A koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 - ČSN EN ISO 9308-1/A Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - ČSN EN ISO 9308-1/A enterokoky intestinální KTJ/100ml 0 0 - ČSN ISO 7899-2/A železo mg/l 0,04 0,20 ±12% ČSN 757385/A mangan mg/l <0,01 0,050 - ČSN 757385/A Vzorek byl odebrán podle postupů SOP Vz-1.Hodnocení výsledků bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky č.252/2004 Sb <.>,bez rozlišení závažnosti případného překročení limitů.Hodnoty,které limitům nevyhovují jsou označeny "!".Laboratoř je oprávněna provádět kontrolu jakosti vody podle zákona č.274/2006 Sb.v platném znění,číslo laboratoře v registru PiVo AS00000403600.¨ Zkušební laboratoř č.4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018,je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří".Metody,na něž se vztahuje OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE,jsou označeny kódem A,analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S.Protokol může být reprodukován pouze jako celek.Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke v...

Načteno

edesky.cz/d/4576275

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz