« Najít podobné dokumenty

Obec Střítež (Žďár nad Sázavou) - Zápis a usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střítež (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

12/3/2021/3
R 2019,2020 a 2021 Seznam investic SVK Žďársko obnova 2020 ID Schvál.v P-SVK Název stavby Náklady celkem Náklad dle Nájemné SVK Příspěvek obce Zahájení stavby Dokončení stavby Poznámka 2501 26/08/10 Nové Město na Moravě - K ul.Hájkova 1,132 SoD 792 340 X-20 XII-20 stavebně dokočeno bez povrchů,předávají se doklady 3929 26/09/19 VDVP Vídeň - VB-cem.od ČS Kadolec po V12 před Ořechovem 8,162 IH 8,162 VI-20 XI-20 stavebně dokončeno 3717 26/01/17 Velké Meziříčí - RV Vrchovecká - Příkopy (přes Oslavu) 851 SoD 596 255 VI-20 XII-20 čeká se vydání kol.souhlasu 3769 22/06/17 Žďár nad Sázavou - RVRK sídliště 7,3.-5.etapa ( <.>,3.a 4.etapa) 21,564 SoD 15,095 6,469 XII-19 X-22 bude se kolaudovat po etapách 31,709 24,645 7,064 obnova 2021 ID Schvál.v P-SVK Název stavby Náklady celkem Náklad dle Nájemné SVK Příspěvek obce Zahájení stavby Dokončení stavby Poznámka 3923 31/10/19 Budeč - RV II.etapa IZ V-21 VIII-21 podklad pro obj.PD 11/19 2746 29/08/13 Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul.R.Vaška 11,023 SoD 7,716 3,307 VIII-19 V-21 stavebně dokončeno 3871 28/02/19 Bystřice nad Pern.- RVRK Zahradní - I.a II.etapa 15,745 PD 11,022 4,724 IV-21 VII-21 SP 07/20,bude společné vř 3872 28/02/19 Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Tyršova 8,144 PD 5,701 2,443 IV-21 VII-21 spol.vř s obcí,zahájeno SŘ 02/21 3914 29/08/19 Hamry nad Sázavou - RV řad E Dolní Hamry 2,342 PD 1,639 703 X-21 IV-22 SP 01/21 3887 25/04/19 Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů 11,413 PD 7,989 3,424 X-21 IV-22 70/30,SP 01/20 31/01/19 Jabloňov - kanalizace a ČOV IZ změna názvu K+ČOV 3997 27/06/19 Litava - RV,vdv přiv.Z VDJ XXXXXX do m.č.Klokočí a Litava X,800 IZ 4,760 2,040 VIII-21 XI-21 podklad pro obj.PD 01/21 3857 29/11/18 XXXXXX - intenzifikace ČOV IZ realizace v násl.letech XXXX 19/03/19 Měříń - vodovod a kanalizace ul.Černická 8,695 SoD 6,087 2,609 IX-20 VI-21 SP 05/20,v realizaci 3789 30/11/17 Měřín - rekonstrukce vodovodu Dopravní terminál 2,252 PD 1,576 676 IV-21 VIII-21 SP do 10/22,realizace závisí na dotaci 388...
12/3/2021/2
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,Vodárenská 2,Žďár nad Sázavou
zápis a USNESENÍ
<br> z mimořádného zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 8.3.2021
Úvodem byl projednán a schválen program zasedání,navržený kanceláří SVK Žďársko
<br> (K-SVK) - viz následující body 1.) – 7.) <.>
Přítomno: 8 členů P-SVK – viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno <.>
<br>
<br>
<br> Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se
<br> 1.) Příprava valné hromady SVK Žďársko
<br> P-SVK projednalo a vzalo na vědomí postup přípravy na svolání valné hromady SVK Žďársko na čtvrtek 25.3.2021 od 9.00 hodin (od 08.30 h.prezence),do Kina Vysočina ve Žďáru nad Sázavou (ul.Brodská 1000/2 – hlavní vchod) a schválilo zaslání podkladů k valné hromadě (elektronicky) členským obcím k vyvěšení na úřední jejich desky.8 - 0 - 0
2.) Audit hospodaření SVK Žďársko za r.2020
P-SVK projednalo,vzalo na vědomí a doporučilo k projednání a schválení valné hromadě Zprávu o přezkoumání hospodaření SVK Žďársko za rok 2020 <.>
<br>
8 - 0 - 0
3.) Návrh Smlouvy o pravidlech poskytování úvěrů v rámci účelové úvěrové linky č.2021000916 (na akce ÚV Vír; ČOV Žďár n.S.; Regionální centrum transformace kalů na fosforečné hnojivo – sušení kalů Rožná; Rekonstrukce přivaděčů)
P-SVK schválilo a doporučilo předložit valné hromadě k projednání a schválení návrhu Smlouvy o pravidlech poskytování úvěrů v rámci účelové úvěrové linky č.2021000916 s ČSOB a.s.(revolvingového úvěru a investičního úvěru) na akce: ÚV Vír; ČOV Žďár n.S.; Regionální centrum transformace kalů na fosforečné hnojivo – sušení kalů Rožná; Rekonstrukce přivaděčů.Úvěrový limit: do 450.000.000,- Kč; Forma poskytnutí: poskytování účelových úvěrů; Úročení: pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací,která bude součtem 1 - měsíční PRIBOR a marže v pevné výši 0,23 % p.a.Maximální doba splatnosti: 15 let <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
8 - 0 - 0
4.) Podmínky převodů ČOV z MIM do XXX
<br> P-SVK projednalo,vzalo na vědomí a doporučilo k proj...
12/3/2021/1
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,Vodárenská 2,Žďár nad Sázavou
zápis a USNESENÍ
<br> ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 25.2.2021
Úvodem jednání,které se konalo v sídle SVK Žďársko + formou videokonference,bylo předsednictvo SVK Žďársko (P-SVK) informováno o činnosti K-SVK,o jednáních se členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK <.>
Následně byl projednán a schválen program zasedání,navržený kanceláří SVK Žďársko
<br> (K-SVK) - viz následující body 1.) – 12.) <.>
Přítomno: 8,9 členů P-SVK – viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno <.>
<br>
<br>
<br> Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se
<br> 1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 28.1.2021
P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 28.1.2021 a uložilo pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech,které trvají <.>
<br>
<br>
<br> 8 - 0 - 0
p.XXXXXX XXXXXX se přihlásil do videokonference,dále již hlasovalo X členů P-SVK <.>
2.) Náplň práce vedoucího manažera SVK Žďársko
P-SVK schválilo změnu náplně práce vedoucího manažera SVK Žďársko.Změna je předložena v souvislosti s bodem 3.g.2) dnešního usnesení <.>
<br>
9 - 0 - 0
3.) Valná hromada SVK Žďársko
<br> a) Svolání valné hromady SVK Žďársko
<br> P-SVK schválilo svolání valné hromady SVK Žďársko na čtvrtek 25.3.2021 od 9.00 hodin (od 08.30 h.prezence),do Kina Vysočina ve Žďáru nad Sázavou (ul.Brodská 1000/2 – hlavní vchod) a schválilo program valné hromady SVK Žďársko.Program a podklady k valné hromadě budou K-SVK elektronicky zaslány členským obcím k vyvěšení na úřední desku <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
9 - 0 - 0
b) Závěrečný účet a výsledek hospodaření za r.2020
P-SVK projednalo,vzalo na vědomí a doporučilo k projednání a schválení valné hromadě SVK Žďársko závěrečný účet a výsledek hospodaření SVK Žďársko za rok 2020.9 - 0 - 0
<br> c) Audit hospodaření r.2020
P-SVK vzalo na vědomí,že Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020,bude předložena členům P-SVK formou per rollam začátk...

Načteno

edesky.cz/d/4522102

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Střítež (Žďár nad Sázavou)
14. 05. 2021
14. 05. 2021
09. 05. 2021
01. 05. 2021
01. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Střítež (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz