« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Rozhodnutí -zamítnutí žádosti veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1c1a1ceeedd1407a88b9ce0ec30ba3a0.pdf (240.03 kB)
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y
Odbor výstavby a územního plánování
<br> Jiřího náměstí 20,290 31 Poděbrady I
tel.325 600 270,fax.325 614 486,e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz
<br>
<br>
Č.j.: MEUPDY/0006931/VUP/2021/JZí Poděbrady,dne 8.2.2021
Spis.zn.: MEUPDY/0014531/VUP/2020/JZí
Oprávněná
úřední
osoba: Ing.XXXX XXXXXX
<br>
<br> Tel.: XXX XXX XXX Ukl.zn.: 328.3
E-mail: zitova@mesto-podebrady.cz Skart <.>
<br> zn.:
A/5
<br>
<br> VVISS Ostrava,s.r.o <.>
Kolmá 597
190 00 Praha 9-Vysočany
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI
<br>
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Poděbrady,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 92 odst.2
stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů
<br> z a m í t á
<br> žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území v územním řízení s posouzením vlivů na
životní prostředí,která byla postoupena MěÚ Poděbrady,odboru výstavby a územního
plánování dne 10.3.2020 a kterou podala
<br> VVISS Ostrava,s.r.o <.>,IČO 64581322,Kolmá 597,190 00 Praha 9-Vysočany <,>
kterou zastupuje Odbytové družstvo ovoce Český ráj,XXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX <,>
Kolmá XXX,XXX XX Praha 9-Vysočany
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci záměru
<br> Sadový areál VVIS Ostrava s.r.o <.>,Běruničky - Sever
Běrunice,Běruničky
<br>
<br> na pozemku parc.č.76/1,92/1,92/66 v katastrálním území Běruničky <.>
<br>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> VVISS Ostrava,s.r.o <.>,Kolmá 597,190 00 Praha 9-Vysočany
Stavby Lítkovice s.r.o <.>,Lítkovice 33,294 02 Kněžmost
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení s posouzením
vlivů na životní prostředí ve věci změny využití území.(Jedná se o navazující řízení a bylo
<br>
<br> Č.j.MEUPDY/0006931/VUP/2021/JZí str.2
<br>
vydáno zá...

Načteno

edesky.cz/d/4485855

Meta

Volby   Pronájem   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz