« Najít podobné dokumenty

Obec Kosice - Záměr č.1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
OBEC KOSICE
<br>
Kosice 66,503 51,Chlumec nad Cidlinou
<br>
<br>
Ve smyslu § 39 odst.zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích z v e ř e j ň u j e
<br>
<br>
<br>
Z Á M Ě R č.1/2021
<br>
Prodej nemovitosti ve vlastnictví obce Kosice
<br>
na základě "Smluv o budoucích smlouvách kupních"
<br> uzavřených s obcí Kosice
Nemovitost:
<br> zastavěná plocha a nádvoří
<br> rodinný dům č.p.122,pozemek p.č.421/10 v k.ú.Kosice o výměře
<br> 156 m2 <,>
<br> zahrady
<br> pozemek p.č.421/18 v k.ú.Kosice o výměře 230 m2 <.>
<br>
Lhůta pro podání písemných žádostí a připomínek - nejpozději do 11.3.2021
<br>
<br>
Informace: Mgr.XXXXXX XXX,tel.č.XXX XXX XXX
<br> - v úředních hodinách: Po -17:00-19:00
<br> St -18:00-19:00
<br> e-mail: obec@kosice.cz
<br>
<br>
V Kosicích 24.02.2021
<br>
<br> vyvěšeno: 24.02.2021
<br> svěšeno: 11.03.2021 Mgr,XXXXXX XXX,starosta

Načteno

edesky.cz/d/4485784


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz