« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Záměr obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scan.pdf (275.03 kB)
Obec Běrunice
<br> Hlavní 176,289 08 Tel: 325 650 024 e-mail: oquberunicecz www.berunice.cz Běrunice
<br> Záměr obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění Obec Běrunice zveřejňuje po dobu 15-ti dnů následující záměr : prodej obecního pozemku panč.74/16 zahrada v k.ú.Slibovice o výměře 2941m2
<br> Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na LV 1 pro obec Běrunice kat.území Slibovice vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,Katastrální pracoviště Nymburk <.>
<br> Vviádřenía případné dotazv zasíleite na výše uvedenou adresu Obce Běrunice <.>
<br> Záměrje zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce obce <.>
<br> lva Schmidová v.r.starostka obce
<br> Vyvěšeno: 6.1.2021 Sejmuto: 22.1.2021

Načteno

edesky.cz/d/4421623

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz