« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Smrčné - Rozpočtové opatření č. 4/2020(06.01.2021 - 30.06.2021)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Smrčné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 4-2020(1)
Licence: D 7Kl
<br> UXNDR050 (01012020)
<br> NázeV: Obec Horní Smrčné
<br> IČO: 00376973
<br> Rozpočtové opatření č.4/2020
<br> Název rozpočtového opatření:
<br> Popis rozpočtového opa tření:
<br> Úprava pří'mů a výda'ů
<br> OdPa Pol Zj Uz Orj Org Přijmy Výdaje Popis změny 1 113 420,00 0,00 srážková daň 1382 2,00 0,00 zrušený odvod z loterií 1511 12 000,00 0,00 daň z nemovitých věcí 003639 2131 745,00 0,00 předplacené nájmy z pozemků 006171 2111 40,00 0,00 VTS vyúčtování telefonu 002321 6121 0,00 1 416 700,00- domovní čistírny odpadních vod - nedokončená investiční akce 0053 11 5154 0,00 1 500,00 bezpečnostní kamery - spotřeba elektrické energie 8115 0,00 1 428 407,00 zvýšení zůstatku bankovního účtu Celkem: 13 207,00 13 207,00
<br> Sch valující orgán:
<br> Schváleno dne:
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Poznámka:
<br> Datum dokladu: 2021/01/06 Číslo dokladu: 000101004 Záznam provedl: XXXXXX XXXXXXXX
<br> zastupitelstvo obce XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ust.516 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> 06.01.2021 14:07:49
<br> Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o <.>
<br> ČŘQÉS Třebíč

Načteno

edesky.cz/d/4421596


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Smrčné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz