« Najít podobné dokumenty

Obec Biřkov - Otevření nové MŠ Soběkury

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Biřkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obec Soběkury.PDF (41.12 kB)
Obec Sob6kurv,Sob6kury 47,334 01 PieStice
Ito OoZsl 222,tel <.>,f ax.37 7 912252,e -mail : so be ku rv@ o be c n i - u ra d.n et
<br> AKTUALITA
<br> V SobEkurech probfhd vristavba nov6 mateisk6 Skoly pro 24
<br> dEti.Uvniti fini5uji dokontovaci prdce <.>
<br> t <.>
Skolni rok
<br> Tiliemci o umist6ni sv'ich dEti od 3.let v6ku se
<br> mohou piedbEind hldsit na OU v SobEkurech <.>
<br> Z6pis Z6kfi do mateisk6 Skoly prob6hne v m6sici
<br> kvEtnu.Budete vias informov6ni <.>
<br> Pied zdpisem do M5 bude moZnd prohlfdka
<br> prostor objektu M5 <.>
<br> Kontakty najdete na webov'ich str6nk6ch Obce
<br> Sob6kury a v hlaviice tohoto dokumentu <.>
<br> Ziizovatel
<br> Obec SobEkury

Načteno

edesky.cz/d/4420517

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Biřkov
01. 05. 2021
11. 04. 2021
24. 03. 2021
20. 03. 2021
16. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Biřkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz