« Najít podobné dokumenty

Obec Kosice - Zařízení intenzivního chovu drůbee Kosičky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24/O/2021/5
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br>
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
váš dopis zn.:
ze dne:
naše značka (č.j.): KUKHK-18759/ZP/2021-3
<br> vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXX
odbor | oddělení: životního prostředí a zemědělství / EIATO
linka | mobil: 495 817 450 / 702 231 763
email: vhruza@kr-kralovehradecky.cz
<br> datum: 24.05.2021
<br> počet listů: 3
počet příloh: 0 / listů:
počet svazků:
sp.znak,sk.režim: 209.1,A/10
<br> Oznámení zahájení řízení a postoupení informace ve věci vydání změny integrovaného
povolení pro zařízení „Zařízení intenzivního chovu drůbeže Kosičky“ dle zákona
č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“)
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem
Pivovarské nám.1245,500 03 Hradec Králové (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný
správní úřad podle ustanovení § 33 písm.b) zákona o integrované prevenci,vydal
podle ust.§ 13 a dle ust.§ 19a zákona o integrované prevenci integrované povolení
č.j.26154/ZP/2006 ze dne 28.února 2007 ve znění pozdějších změn (dále jen „integrované
povolení“),pro zařízení „Zařízení intenzivního chovu drůbeže Kosičky (dále jen „zařízení“)
zařazeného do kategorie 6.6.a dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci.Zařízení se
nachází v obci Kosičky a v obci Kosice,v katastrálním území Kosičky a Kosice <.>
Provozovatelem zařízení je společnost Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách,s.r.o <.>,se
sídlem Kosičky 127,503 65 Kosičky,s přiděleným IČ 49810201 (dále jen „provozovatel“) <.>
<br> Krajský úřad obdržel dne 19.května 2021 od provozovatele zařízení žádost o změnu
integrovaného pov...
24/O/2021/4
Ing.XXXXX XXXXXX
Konzultační,poradenská a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
www.enviconsulting.cz,tel.: 773 639 332 Strana 1 (celkem 29)
<br> Provozní řád
zdroje znečišťování ovzduší
<br>
<br>
<br>
<br> Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách,s.r.o <.>
Kosičky 127,PSČ 503 65
<br> IČ: 49810201
<br>
<br> provoz
<br> Zařízení intenzivního chovu drůbeže za účelem produkce vajec - Kosičky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval:
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX - EnviConsulting
<br> Konzultační,poradenská a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
<br> e-mail: fajmon@enviconsulting.cz
<br> www.enviconsulting.cz,tel.: 773 639 332
<br> IČ: 88175014
<br>
<br>
Arch.číslo: 018/2021/PŘ-ovzd/Kosičky/FAJ
<br> Datum zpracování: 28.4.2021
<br>
<br> ………………………………………
XXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
Konzultační,poradenská a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
www.enviconsulting.cz,tel.: 773 639 332 Strana 2 (celkem 29)
<br> Soupis historie dokumentu (zpracování i aktualizace)
<br> p.č.datum úkon arch.číslo
<br> 1) 12.8.2014 Zpracování dokumentu 012/2014/PŘ-ovzd/Kosičky/FAJ
<br> 2) 7.12.2016 Aktualizace kapitol č.1,č.2.1,012/2014/PŘ-ovzd/Kosičky/FAJ
<br> 3) 28.4.2021 Aktualizace celého dokumentu 018/2021/PŘ-ovzd/Kosičky/FAJ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
Konzultační,poradenská a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
www.enviconsulting.cz,tel.: 773 639 332 Strana 3 (celkem 29)
<br> Obsah
<br>
ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STACIONÁRNÍHO ZDROJE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
24/O/2021/3
Žádost
o vydání změny integrovaného
<br> povolení
č.8
<br>
<br> zpracovaná dle zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci,v platném znění a v rozsahu
<br> vyhlášky č.288/2013 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
<br>
<br> Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách,s.r.o <.>
<br> Kosičky 127,PSČ 503 65
<br> IČ: 49810201
<br> provoz
<br> Zařízení intenzivního chovu drůbeže Kosičky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracoval:
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX - EnviConsulting
<br> Konzultační,poradenská a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
<br> e-mail: fajmon@enviconsulting.cz
<br> www.enviconsulting.cz,tel.: 773 639 332
<br> IČ: 88175014
<br>
<br> Arch.č.: 017/2021/ZIP-8/PPVV-Kosičky/FAJ
<br> Zpracováno: 26.04.2021
<br>
<br>
………………………………………
XXXXX XXXXXX
<br>
<br> X
<br> Úvod
<br> V současné době je ve stávajícím areálu provozováno 6 hal,z nichž hala č.2 a č.3 bude odstraněna
a nahrazena halami novými umístěnými na stejném místě.Dojde tak k modernizaci technologie <,>
instalací zařízení bezpečnějších a vyhovujících všem nařízením a požadavkům enviromentální
legislativy.Záměrem je modernizace haly č.2 a č.3 zařízení intenzivního chovu drůbeže – Kosičky <,>
a s tím související navýšení kapacity obou hal na 59 628 ks.Tímto navýšením dojde samozřejmě
ke změně celkové kapacity stávajícího provozu intenzivního chovu nosnic za účelem produkce vajec
z 196 000 ks na 278 556 ks <.>
<br>
STÁVAJÍCÍ STAV
<br> Ustájení – v halách je použit víceetážový klecový systém.Způsob ustájení je bezstelivový <.>
<br> Technologie chovu nosnic v halách č.2,3,4 a 6 se skládá ze čtyřetážových klecových baterií
<br> v pěti řadách.Počet slepic v jedné sekci je 8 ks.Technologie chovu nosnic v hale č.1 se skládá
<br> z celkem 8 řad - dvě řady pětietážové technologie a šest řad šestietážové technologie.Počet slepic v
<br> jedné sekci je 32 ks.Technologie chovu nosnic v hale č.5 se skládá z celkem 8 řad - čtyři řady
<br> pětietážové technologie a čtyři řady šestiet...
24/O/2021/2
Odborný posudek dle zákona č.201/2012 Sb." Modernizace haly č.2 a č.3 zařízení intenzivního chovu drůbeže - Kosičky." Strana: 1 Zpracoval: Ing.XXXXXXXX XXXX,Autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií a vypracovávání odborných posudků Autorizace pod č.j.5051/env/11 a to pro rozptylové studie 212/780/11/AK ze dne 7.února 2011 a pro posudky č.j.212/780/11/P-LH ze dne 10.února 2011.leden 2021 Ing.XXXXXXXX XXXX Poradenství v oblasti technicko ekologické IČO XXX XX XXX XXX 45 Podůlšany 27 mobil: 724 093 845 e-mail: bohuslav.popp@seznam.cz ODBORNÝ POSUDEK „Modernizace haly č.2 a č.3 zařízení intenzivního chovu drůbeže - Kosičky“ Odborný posudek dle zákona č.201/2012 Sb." Modernizace haly č.2 a č.3 zařízení intenzivního chovu drůbeže - Kosičky." Strana: 2 OBSAH 1 Určení posudku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 2 Obecné údaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 2.1 Podklady.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 2.2 Legislativa.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 2.3 Protokoly z měření.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
24/O/2021/1
Havarijní plán
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
Konzultační,poradenská a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
www.enviconsulting.cz,tel.: 773 639 332 Strana 1
<br> HAVARIJNÍ PLÁN
zpracovaný dle § 39 odst.2 písm.a) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách ve znění pozdějších změn
<br> (vodní zákon) a vyhlášky č.450/2005 Sb <.>
<br>
<br>
<br> Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách,s.r.o <.>
<br> Kosičky 127,50365 Kosičky
<br> IČ: 49810201
<br>
<br>
<br> PROVOZ
<br> „Zařízení intenzivního chovu drůbeže za účelem produkce vajec - Kosičky“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval:
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX - EnviConsulting
<br> Konzultační,poradenská a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
e-mail: fajmon@enviconsulting.cz
www.enviconsulting.cz,tel.: 773 639 332
IČ: 88175014
<br>
<br> Arch.číslo: 019/2021/PŘ-vod/Kosičky/FAJ
<br> Datum zpracování: 28.4.2021
<br>
<br> ………………………………………
<br> XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Havarijní plán
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
Konzultační,poradenská a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
www.enviconsulting.cz,tel.: 773 639 332 Strana 2
<br> OBSAH
<br> A.Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> Identifikační údaje uživatele látek závadných vodám.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
Osoby odpovědné k zajištění plnění úkolů podle HP.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/4665888

Meta

EIA   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz