« Najít podobné dokumenty

Obec Svépravice - Zápis ze zasedání ZO č. 03/2021 ze dne 18.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svépravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO č. 03/2021 ze dne 18.4.2021
3/2021
<br> Strana 1 (celkem 3)
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svépravice č.3/2021 ze dne 18.4.2021
<br>
<br> Čas zahájení zasedání : 19:00 Čas ukončení zasedání : 20:30
<br>
<br> Přítomni : XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXX
<br> Omluveni : nikdo
<br> Nepřítomni : nikdo
<br> Zapisovatelem byl zvolen : XXXXX XXXXX
<br>
<br> Ověřovateli byli zvoleni : XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Zastupitelstvo obce je usnášení schopné <.>
<br>
<br> Program zasedání : Program byl projednán a bez výhrad schválen
<br>
<br> 1) Seznámení s podklady k roční účetní závěrce za rok 2020
2) Přidělení zakázky na dodávku a montáž herního prvku na dětské hřiště
<br> 3) Přidělení zakázky na realizaci hromosvodu na budově čp.60 a 64
<br> 4) Informace k řešení odpadních vod v obci – seznámení s odborným posudkem
<br> centrálního řešení
<br> 5) Další dle připomínek jednotlivých zastupitelů
<br>
<br> Jednání :
<br>
<br> K bodu 1) : Starosta obce seznámil zastupitele s podklady roční účetní závěrce za rok 2020 <.>
<br> Všem zastupitelům byla závěrka rozeslána do mailových schránek.Zastupitelé obce berou
<br> roční účetní závěrku za rok 2020 na vědomí a tuto schvalují bez připomínek <.>
<br>
<br> K bodu 2) : Starosta předložil k výběru herní prvky na dětské hřiště,který bude
<br> spolufinancován z dotace POV Kraje Vysočina,nabídka byla podána spol.Monotrend s.r.o <.>
<br> Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje přidělení zakázky spol.Monotendr
<br> s.r.o.dle nabídky č.21PK21016 <.>
<br>
<br> K bodu 3) : Starosta předložil k projednání výběru realizace hromosvodu na budově čp.60 a
<br> 64 dle projektové dokumentace,zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje
<br> přidělení zakázky fa XXXX XXXXXX – elektroslužby,Vyskytná XXX dle rozpočtu ze dne XX.1 <.>
<br> 2021 <.>
<br>
<br> K bodu 4) : Starosta obce seznámil zastupitele s odborným posudkem na centrální řešení
<br> odpadních vod v o...

Načteno

edesky.cz/d/4587290

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svépravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz