« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Oznámení - záměr pronájmu pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem pozemků
OBEC SOJOVICE,294 75 Sojovice č.p.166,okres XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Bankovní spojení: ČS a.s.obec.sojovice@sojovice.cz Úřední hodiny: pondělí: 8 - 11,30 12,30 - 18
č.ú.: 483984349/0800 www.sojovice.cz čtvrtek: 8 - 11,30 12,30 - 15,30
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ – ZÁMĚR PRONÁJMU
<br> Čj.OU/0307/2021
<br>
<br>
Obec Sojovice oznamuje v souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br>
<br> záměr obce pronajmout
<br>
<br>
obecní majetek
<br>
na základě usnesení č.24/21 ze dne 24.3.2021 a to:
<br>
pozemek p.č.313/7 o výměře 2351 m2,v obci Sojovice,k.ú.Sojovice,vedeného jako orná půda
<br> a
<br> pozemek p.č.313/10 o výměře 701 m2,v obci Sojovice,k.ú.Sojovice,vedeného jako travní porost
<br>
<br> Shora uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj <,>
Katastrální pracoviště XXXXX XXXXXXXX na LV XXXXX,pro katastrální území Sojovice,obec Sojovice,okres
XXXXX XXXXXXXX <.>
<br>
Nabídky budou projednány na následujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce.Termín jednání bude
řádně vyvěšen na ÚD Obecního úřadu <.>
<br> Připomínky,námitky či nabídky k uvedenému záměru je možné předložit písemně na adresu Obecního
úřadu,a to do dne jednání zastupitelstva,nebo přímo ústně na jednání zastupitelstva <.>
<br> Další informace je možné získat na OÚ Sojovice v úředních hodinách nebo telefonicky na tel.: 326 921 132 <.>
<br>
<br>
………………………………
Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX
starosta obce
<br>
<br> Oznámení vyvěšeno dne: 1.4.2021
<br>
Oznámení sejmuto dne: 17.4.2021

Načteno

edesky.cz/d/4586986

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz