« Najít podobné dokumenty

Obec Valeč (Karlovy Vary) - Karlovarský kraj - Program 4. zasedání Zastupitelstva KK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valeč (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Karlovarský kraj - Program 4. zasedání Zastupitelstva KK 
KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE
<br> Sídlo: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06,Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
tel.: +420 354 222 111,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz
<br> P r o g r a m
4.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje,které se uskuteční
<br> dne 8.března 2021 od 9:00 hodin (mimo řádný termín)
v Hale míčových sportů v Karlových Varech,Západní 1812,Karlovy Vary
<br> Návrh programu:
<br> A.Volba návrhové komise
B.Volba ověřovatelů zápisu
C.Schválení programu jednání
<br> 1.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 08.03.2021
2.Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
3.Zpráva Finančního výboru
4.Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje
<br> za rok 2020
5.Změny dotačních programů Karlovarského kraje v roce 2021
6.Volba přísedící Krajského soudu v Plzni
7.Informace o stavu,přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
8.Návrh na finanční příspěvek Karlovarského kraje pro záměr společnosti ČEDOK a.s.<,>
<br> provozovat sérii třinácti charterových letů v letní sezóně 2021 z Karlových Varů do Burgasu
(Bulharsko)
<br> 9.Uzavření dodatku č.15 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje,a.s <.>
<br> 10.Strategie společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o <.>,v oblasti rozvoje pravidelných
a nepravidelných linek,včetně nového slevového programu a incentivní podpory ze strany
Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek,z.s <.>
<br> 11.Žádost Inovačního centra INION,z.ú <.>,o poskytnutí individuální dotace na „Přípravu
inovačního centra Karlovarského kraje“
<br> 12.Informace o stavu přípravy Plánu spravedlivé územní transformace pro Karlovarský kraj
13.Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu“,registrační číslo projektu
<br> CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199 – informace o projektu a o obdržené Registraci akce
a Rozhodnutí o poskytnutí...

Načteno

edesky.cz/d/4582779

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valeč (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz