« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Oznámení veř. vyhláškou OOP 27/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

d632477fa5f24d1c822556d1cbc17b3a.pdf (182.38 kB)
Městský úřad Poděbrady
odbor dopravy
<br> Jiřího náměstí 20/I,290 31 Poděbrady
tel.325 600 430,fax 325 614 486,e-mail: doprava@mesto-podebrady.cz
<br> ____________________________________________________________________________________________
<br> e-podatelna: podatelna@mesto-podebrady.cz úřední hodiny: po a st 8-11,12-17 hod.čt 8-11 tel.: 325 600 211 IČ: 00239640
internet: www.mesto-podebrady.cz podatelna MěÚ: po a st 7-17,út a čt 7-15,pá 7-14 hod.DIČ: CZ00239640
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
Jiráskova 1519
251 01 ŘÍČANY
IDDS: 7qpdp9i
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
NAŠE ZN.:
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> DATUM
<br> 17.3.2021
MEUPDY/0015054/DOP/2021/SGL
<br> XXXX XXXXXXXXX Glattová
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
gombikova@mesto-podebrady.cz
<br> 24.3.2021
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy č.27/2021
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Poděbrady,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.1) a 6)
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a právních úprav (dále XXX XXXXX o silničním provozu),po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Středočeského kraje <,>
Územního odboru Nymburk,Dopravního inspektorátu,Boleslavská 1831/13,288 29 Nymburk <,>
vydaného pod č.j.KRPS-48964-1/ČJ-2021-010806-ZU ze dne 15.března 2021,souhlasu Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje,příspěvkové organizace,se sídlem Zborovská 11,150
21,jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje,jako vlastníka nemovitostí,komunikací II <.>
a III.třídy,ze dne 11.8.2020 zn.6190/20/KSUS/KHT/VOS se stanovením přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích na území ORP Poděbrady,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o
silničním provozu
<br> s t a n o v u j e
<br> firmě 3K ZNAČKY s.r.o <.>,se sídlem Jiráskova 1519,251 01 Říčany,IČ 250 56 271,přechodnou
úpravu provozu na silnicích II.a III.tří...

Načteno

edesky.cz/d/4582223

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz