« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - Protokol o zkoušce vody č.2926/20

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Protokol o zkoušce vody č.2926/20 Vodohospodářské laboratoře,s.r.o.Zákazník : Obec XXXXX XXXXX XXX XX Vzorkoval : XXXXXX XXXXXXX Ing.dne X.X.XX - XX:XX Datum zahájení/ukončení zkoušek : 9.6.20 / 24.6.20 Typ rozboru :K.krácený rozbor Místo odběru : XXXXX čp.XX RD Číslo vzorku : XXXX/XX parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkušební metody teplota vzorku °C 14,1 - ±0,5 ČSN 757342/A chlor volný mg/l 0,02 0,3 ±10% ČSN ISO 7393-2/A pach přijatelný přijatelný - SOP 2-Z34/A chuť přijatelná přijatelná - SOP 2-Z34/A pH 7,03 6,5 - 9,5 ±0,1 ČSN ISO 10523/A el.konduktivita mS/m 29,1 125 ±7% ČSN EN ISO 27888/A barva mg/l Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A zákal ZF(n) 1,2 5 ±6% ČSN EN ISO 7027/A TOC celkový org.uhlík mg/l 1,2 5,0 ± 15% ČSN EN 1484/A amonné ionty mg/l <0,02 0,50 - ČSN ISO 7150-1/A dusitany mg/l <0,020 0,50 - SOP 2-Z37/A dusičnany mg/l 5,5 50,0 ±5% SOP 2-Z37/A počet kolonií při 22°C KTJ/ml 1 200 <1-2 ČSN EN ISO 6222/A počet kolonií při 36°C KTJ/ml 4 40 1-6 ČSN EN ISO 6222/A koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 - ČSN EN ISO 9308-1/A Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - ČSN EN ISO 9308-1/A enterokoky intestinální KTJ/100ml 0 0 - ČSN ISO 7899-2/A železo mg/l 0,05 0,20 ±12% ČSN 757385/A mangan mg/l <0,01 0,050 - ČSN 757385/A Vodohospodářské laboratoře,s.r.o.Teplého 2014,530 02 Pardubice tel.466 335 013,466 304 832 info@vhlab.cz www.vhlab.cz Strana :1 / 2 Protokol o zkoušce vody č.2926/20 Vodohospodářské laboratoře,s.r.o.parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkušební metody radon 222 Bq/l 42,6 100 ±20% ČSN 757624/S aktivita alfa Bq/l <0,026 0,20 - ČSN 757611/S aktivita beta Bq/l <0,043 0,50 - ČSN 757612/S Vzorek byl odebrán podle postupů SOP Vz-1.Hodnocení výsledků bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky č.252/2004 Sb.(Příloha 1),bez rozlišení závažnosti případného překročení limitů.Hodnoty,které limitům nevyhovují,jsou označeny "!".Zkušební laboratoř č.4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018,je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzová...

Načteno

edesky.cz/d/4576277

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz