« Najít podobné dokumenty

Obec Střítež (Žďár nad Sázavou) - sčítání lidí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střítež (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
-.-í
<br> www.scítaní.cz
<br> Sčítání lidu <,>
<br> domů a bytů
<br> Číslo jednací: CSU-003539l2021
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26.na 27.3.2021.K dnešnímu dni se prostřednictvím elektro- nického sčítacího formuláře sečeílo více než čtyři miliony obyvatel.Zájem lidí o online sčítání se na úrovni jednotlivých obcí,okresů a kraju liší.Podívat se na aktivitu obyvatel jednotlivých krajů se můžete gg <.>
<br> Sčítání je z pohledu obcí zcela jedinečným zdrojem XXX o obyvatelstvu,jeho struktuře,podmín- kách bydlení či ekonomické aktivity.Tyto údaje jsou zcela zdarma k dispozici pro realizaci roz- vojových programů a projektů obcí.Jedná se ojednu z velmi mála oficiálních statistik dostupných v tak vysokém územním detailu.Doplním,že ukazatel o počtu obyvatel obce,který právě vy- chází ze sčítání,má po každoroční aktualizaci počtem narozených,zemřelých a údaji o stěhování přímý vliv na výpočet podílu obcí na výnosech v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní <.>
<br> Je proto v našem společném zajmu,aby všechny domácnosti vyplnily a odevzdaly sčítací formu- lář.V důsledku protiepidemických opatření bylo dne 30.3.2021 vydáno oznámení o prodlou- žení možnosti sečíst se online až do 11,5.2021.Je to velmi jednoduché,rychlé a bezpečné.Rád bych Vás požádal o spolupráci při informování Vašich obyvatel.V příloze tohoto dopisu za- síláme aktualizovanou informací pro občany,kterou jste původně obdrželi před začátkem sčí— tání & informační leták,který budeme distribuovat příští týden domácnostem <.>
<br> Prosím Vás o jejich zveřejnění způsobem,kterýje u Vás obvyklý — na webu a sociálních sítích obce,v místních zpravodajích,případně odvysílání informace v obecním rozhlase nebo i pro- střednictvím místního televizního vysílání.Současně si Vás dovolují požádat o neformální pod- poru online sečtení při kontaktech s obyvateli,ato s ohledem na současnou epidemickou situaci a vyšší kvalitu takto sebraných dat <.>
<br> Pokud se...

Načteno

edesky.cz/d/4572525


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Střítež (Žďár nad Sázavou)
14. 05. 2021
14. 05. 2021
09. 05. 2021
01. 05. 2021
01. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Střítež (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz