« Najít podobné dokumenty

Obec Skryje (Brno-venkov) - Sčítání lidu,domů a bytů 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skryje (Brno-venkov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

scitani-lidu-domu-a-bytu-informacni-letak.jpeg
Jednoduée Bezpeéné
<br> At' jste doma nebo na cestéch,nejlepéi Seéist se lze zcela bezkontaktné pFes internet <,>
je seél'st se online.Jde to odkudkoliv.nebo pomoci listinného formuléFe pFi
<br> Seél’st mfiéete nejen sebe,ale také respektovéni aktuélnich hygienickych opatFenI’ <.>
celou rodinu.V bezpeéi samozFejmé zflstanou i vaée Udaje <.>
<br> FormuléF lze vyplnit z poéitaée,tabletu éi mobilu.Seététe celou domécnost pFes internet
bez nutnosti kontaktu se séitacim komisaFem.Je to snadné a uéetFl’te éas.PFihlésite se
pomoci osobm’ho dokladu,pFes elektronickou identitu (NIA) nebo pomoci datove’ schrénky
fyzické osoby.Séitaci formula? mfiiete pomoci vyplnit i nékomu,kdo to sém nezvlédne <.>
<br> 17- 4- - 11- 5- Séiténi pomoci listinného formuléFe
<br> Pokud se neseétete online,budete vyplfiovat listinm’l formuléF <.>
Ziskéte ho spolu s odpovédni obélkou od séitaciho komisaFe
<br> a na kontaktm’ch mistech séitém’,které 3e nachézeji na vybranVch
poétéch.Sél’taci komisaF se dostavi v pFedem oznémeném
<br> v I I I
terminu a vyéké na véé pFichod pFed vaéim domem.Vyplném’l SCItanl
formuléF v odpovédm’ obélce mfléete vhodit do poétovm’
schrénky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktm’m misté.<.>
<br> - -
I I Bezpeéné.Online.Raz dva <.>
<br> — CESKY
<br> —_ awasncm w) Ceské poéta
scitani-2021-informace-ke-zverejneni.docx
BEZPEČNĚ,ONLINE,RAZ DVA.SČÍTÁNÍ 2021 <.>
<br> Online sčítání 27.3.- 11.5.2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26.na 27.3.online sčítáním.Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11.5.Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21,která je dostupná v Google Play i App Store.Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti,ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné <.>
<br> Listinné sčítání 17.4.- 11.5.2021
Kdo se nesečte online,má zákonnou povinnost od 17.4.do 11.5.vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři,což jsou zaměstnanci České pošty,příp.Českého statistického úřadu.Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak,že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem.Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně,jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek,při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor,dezinfekce,fyzický kontakt primárně venku,minimalizace doby kontaktu).Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus.Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů.V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683,napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři <.>
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále).Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout.I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení <.>
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je p...

Načteno

edesky.cz/d/4566880

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Skryje (Brno-venkov)
07. 05. 2021
07. 05. 2021
29. 04. 2021
29. 04. 2021
04. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Skryje (Brno-venkov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz