« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Smrčné - Rozpočtové opatření č.1(06.04.2021 - 28.02.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Smrčné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 1-2021
Licence: D7KI UXNDR050 (01012021)
<br> Název: Obec Horní Smrčné
IČO: 00376973
<br> Rozpočtové opatření č. 1/2021
<br> Název rozpočtového opatření: Úprava příjmů a výdajů
<br> Popis rozpočtového opatření:
<br> OdPa Pol Zj Uz Orj Org Příjmy Výdaje Popis změny
<br> 1122 13 430,00  0,00  daň z přímu právnických osob za obce
<br> 004359 5223 0,00  4 000,00  finanční dar Charita Jihlava
<br> 005311 5154 0,00  1 600,00  elektřina kamerový systém
<br> 006310 5163 0,00  2 500,00  bankovní poplatky
<br> 006399 5365 0,00  13 430,00  daň z příjmu za obec
<br> 8115 8 100,00  0,00  použití zůstatku bankovních účtu
<br> Celkem: 21 530,00  21 530,00 
<br> Schvalující orgán: starosta obce na základě schválených kompetencí
Schváleno dne: 15.03.2021
<br> Vyvěšeno dne: 06.04.2021
Sejmuto dne:
<br> Poznámka: V souladu s ust. §16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn
rozpočtovaných prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Datum dokladu: 2021/04/06 Číslo dokladu: 000101001 Záznam provedl: XXXXXX XXXXXXXX
<br> XX.XX.XXXX XX:XX:XX Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o <.>

Načteno

edesky.cz/d/4563738


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Smrčné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz