« Najít podobné dokumenty

Obec Kosice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16/O/2021/2
235 + “Ti—ig <.>,+ '(ŘIWHJ)93+W_\.““ +
<br> LGz'ó't “:DD.op
<br>.ČQII ggaů Hala/1+2 VZOZH'l/řm „funí-„L *
<br> )(),“VV DOZ yp “v Gaz
<br> xi Wow) “ta
<br> mg [mon/wu ra! amu WZ 33
<br> ll
<br> ?"
<br> »? \.——— -— „.- _ T772 IZ % |.32—15 LU ť mm M); 7M! A !.% „_ + *;
<br> “Mm 'Masťoao imagurnóao
<br> 7:st imma
16/O/2021/1
1/4
<br>
<br>
<br>
ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 31.3.2021
SPIS.ZN.:
<br>
<br> SZ MMHK/056825/2021 OD1/Pfa
<br> MMHK/056868/2021
<br>
<br> Krajské ředitelství policie
<br> Královéhradeckého kraje,Územní odbor
<br> Hradec Králové Dopravní inspektorát
<br> Mrštíkova 541
<br> 500 09 Hradec Králové
<br>
<br> OPRÁVNĚNÁ
<br> ÚŘEDNÍ OSOBA:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> david.pfaff@mmhk.cz
<br>
<br>
DATUM: 31.3.2021
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Magistrát města Hradec Králové,odbor dopravně správních agend,jako věcně a místně příslušný
správní orgán dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen zákona),na základě ustanovení § 77 odst.1 písmeno c)
zákona,na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen
správní řád <,>
<br> vydává opatření obecné povahy
<br> spočívající ve
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
v k.ú.Kosice,Kosičky
<br>
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend jako příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností v souladu s § 77 odst.4 zákona
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb.pro přechodnou úpravu
provozu v rámci ORP Hradec Králové - sil.III/32329,III/32733,III/32728 – konkrétně specifikováno
viz příloha,následující dopravní značení:
<br> viz příloha - situační výkres
<br> Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značení
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: retroreflexní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2/4
<br>
<br>
Platnost úpravy: od 1.4.2021 do 7.4.2021
<br> Důvod: uzavírka silnice III/32329 (výskyt ptačí chřipky a v tomto důsledku nutné zajištění
<br> manipulační...

Načteno

edesky.cz/d/4560002

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz