« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Smrčné - Svazek pro plyn...(16.03.2021 - 30.06.2021)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Smrčné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu DSO Plyn 2020
Licence: D7KI XCRGBZUC / ZN1 (01012020 / 01012020)
<br> Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí 
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 11.03.2021
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70435227
<br> název Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí 
<br> ulice, č.p.11
<br> obec Kouty
<br> PSČ, pošta 675 08
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 568 881 228
<br> fax
<br> e-mail kouty@cbox.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 11.03.2021 12h32m54s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: D7KI XCRGBZUC / ZN1 (01012020 / 01012020)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy      
<br> Nedaňové příjmy 696 150,00  696 150,00  696 102,00 
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery      
<br> Příjmy celkem 696 150,00  696 150,00  696 102,00 
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 3633 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 696 150,00  696 150,00  696 102,00 
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 696 150,00  696 150,00  696 102,00 
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 696 150,00  696 150,00  696 102,00 
<br> 11.03.2021 12h32m54s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o....
Zpráva o výsledku přezkoumání 2020 DSO Plyn
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> v
<br> C.j.: KUJI 20413/2021 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí
<br> se sídlem Kouty 11,675 08 Kouty,lČO: 70435227 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14.srpna 2020 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září 2020 jako dílčí přezkoumání a dne 4.března 2021 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 4.března 2021 <.>
<br> Místo provedení dílčího přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí
<br> Kouty 11 675 08 Kouty
<br> Místo provedení konečného přezkoumání: Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložila: XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek gezkogmání Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí nebyly...

Načteno

edesky.cz/d/4529401

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Smrčné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz