« Najít podobné dokumenty

Obec Krakovany - Rozhodnutí hejtmanky Středoč. kraje č. 4/2021 o vykonávání péče o děti a mládež

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krakovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Mgr.XXXXX XXXXXXX,hejtmanka
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: 028477/2021/KUSK
<br> Praha dne 27.2.2021
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
hejtmanky Středočeského kraje
<br> o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
<br>
<br> č.4/2021
<br>
Podle § 14 odst.4 písm.c) a odst.6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR usnesením ze dne 26.2 <.>
<br> 2021 č.196,v návaznosti na usnesení vlády č.212 ze dne 26.2.2021,za účelem
<br> vykonávání péče o děti a mládež <,>
<br> k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce <,>
<br>
<br> nařizuji:
<br>
<br> - vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let,jejichž zákonní zástupci jsou:
<br>  zaměstnanci bezpečnostních sborů <,>
<br>  zaměstnanci obecní policie <,>
<br>  zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb <,>
<br>  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví <,>
<br>  zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č <.>
<br> 108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č <.>
<br> 108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.359/1999 Sb <.>,o
<br> sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  zaměstnanci Úřadu práce České republiky <,>
<br>  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení <,>
<br>  zaměstnanci Finanční správy České republiky <,>
<br>  příslušníky ozbrojených sil <,>
<br>  zaměstnanci Ministerstva vnitra,kteří vyřizují agendu pobytu cizinců <,>
<br>  pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení <,>
<br>  zaměstnanci podílející se v rámci pl...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krakovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz