« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 2. 2021 č. 158/2021 vyvěšeno dne: 25.02.2021 Datum sejmutí: 31.01.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 2. 2021
1
<br>
<br> Jihočeský kraj - Krajský úřad
<br> V Českých Budějovicích dne 25.2.2021
<br>
<br> Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25.2.2021
<br>
<br>
Důvod zveřejnění: zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,§ 16 odst.5
<br>
<br> Obsah: 1.Schvalovací řízení
2.Důvodová zpráva
<br>
<br>
<br>
1.SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ
<br> Rada Jihočeského kraje,na základě zmocnění zastupitelstvem kraje podle usnesení č.25/2020/ZK-3
ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021,schválila na jednání dne 25.2.2021 v rámci
rozpočtových změn 4/21 usnesením č.201/2021/RK-10 rozpočtová opatření č.76/R – 88/R <.>
<br>
<br> 2.VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
<br> Rozpočtové opatření č.76/R
<br> § položka UZ ORJ částka v Kč
<br> 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech 574 18 470,00
<br> 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 13019 588 18 470,00
<br>
<br> Odbor ekonomický navrhuje převod prostředků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021.Jedná se
o prostředky poskytnuté z kapitoly MPSV na pokrytí výdajů na mimořádné odměny pro pracovníky krajských
úřadů vykonávající činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020.Nedočerpané prostředky
vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2020 zpět na MPSV.Dopad do salda je -
18 470,- Kč (prohloubení schodku) <.>
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.77/R
<br> § položka UZ ORJ částka v Kč
<br> 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech 574 393 400,00
<br> 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 13307 588 393 400,00
<br>
<br> Odbor ekonomický navrhuje převod prostředků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021.Jedná se
o prostředky poskytnuté z kapitoly MPSV na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc.Nedočerpané prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání
za rok 2020 zpět na MPSV.Dopad do salda je -393 400,- Kč (prohloubení schodku) <.>
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/4492505

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz