« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnicích I/22, I/20 a I/4 v místech: Strakonice, Kbelnice, Nová Hospoda, Sedlice, Blatná, Lnáře, okr. Strakonice a okr. Písek, dle doloženého návrhu DIO č. 162/2021 vyvěšeno dne: 26.02.2021 Datum sejmutí: 14.03.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha DIO
- Rekonstrukce silnice I/22 Horažďovice - Strakonická DIO - |l22 Horažďovice - průtah
<br> _ ' Hmm ' <.>
<br> Hanuš:; ' _ ::hnhwmq
<br> :**—š ' Pace-golf ' _ '
<br>,;“Knilw Horazďovic=_._ ' _
<br> \ <.>
<br> '““—
<br> Rab-
<br> “.___ „.<.>.-ZIL-Ivm-tc
<br> Vůl m IČ:—'
<br> Dlmhlainfe: “zl—ó“
<br> mimi komunikace dvojici [vi-lé DZ mm! micro na silnici chillout tmu do 7.5! mihnul Inu nad 7,5!
<br> Dočasná neplatnost stavajicich svlolých dopravních značek bud.provedena škfmutim půlkou : oranžovo - čomým
<br> ruhem \: ii.—| 50 mml gumou! aktuálně n-pl-tnó cile <.>
<br> [IIHII
<br> N:“lln
<br> \Sirakonlce
<br> objízdná trasa do 7,5 t
<br> v_k,- “Šx._91'03'53 "
<br> Zahallíďjí
<br> _.<.> -_'2"':'-' ff _
<br> ' _.Flš k "lg/Š!
<br> $ (tkun ' \ __ _ Haifa).\
<br> qutmn ""-Ibm _ " '-_1 *; ' '- '.-.' A|| \Ř— - -.a,<.> <,>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství Dopravní značení schváleno (1) Č.j.: 4,0.<.>.<.>.C k.<.> 255644202? Ze dne 2522914// '
<br> _
<br> Rekonstrukce silnice "22 Horažďovice - Strakonická DIO - ll22 Horažďovlco - průtah
<br> objízdná trasa nad 7,5 t
<br> _,___ r.- Trim—EU m sy XXXX Mlady
<br> Smuíivec Ux-
<br> _ Č„ fNepornuk "" *AtJ <.>,“%.“ŘF _ |.-"Í1
<br> _?rJ _ __._ 10 _ „Kagejovice » \__ J 1__,- : wr.<.> __ _ _41'7' Ě.<.>
<br> Bělčice! __ M_rowce __ _ _.<.> _ VE
<br> __ _._ __ _ “152- ť— ;.\l'.|._._ _n— '5' '- __ -' '.<.>.<.>.—:Podh dí ?“-.mťl ».- £.' „.- ;.ga.?
<br> „.C_imelíce <,>
<br> -_ - _.&
<br> í.: __ “f.-.<.>._ F;! _Myšlloe __ | :_
<br>,_ ' Zvímvškš“ -
<br> ff
<br> '—.„_(_L_)_slov.) <.>
<br> \ " ' EW: *_._ XXXXX XXX _- ___ <.>,-." - | _ \ uMaiý Bor_______'13 “_ ' _.iJ '.“caw—J““—
<br> ské
<br> - “' -___ ____„-_.-.===-.<.>._.“ ; F.<.>.<.>.'
<br> Hamster: „„z—ť,:=? oražďovice “***—W“ E,“ “*f*—'-.__r___,: * \
<br> Stléískg Hoštice
<br> '",<.> gtrakonlc
<br> *.<.>.“ _ ' ' _ _._.<.> ! _ -.<.> _.<.> “ Ánkowce "._ <.>,[\'1.&'.<.> "' " ')
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ f***“ '“ “7" “**—M" '%WZMW Odbor dopravy a ...
VV. OOP. Přechodná úprava provozu na silnicích I/22, I/20 a I/4 v : Strakonice, Kbelnice, Nová Hospoda, Sedlice, Blatná, Lnáře
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Č.Budějovicích,jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) <,>
po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘP Jč kraje,DI Strakonice č.j.: KRPC-18701-1/ČJ-2021-020706
<br> ze dne 16.02.2021 a Policie ČR,KŘP Jč kraje,DI XXXXX č.j.: KRPC-XXXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX-I ze dne XX.12 <.>
<br> 2020 a souhlasu Ředitelství silnic a dálnic,správy České Budějovice č.j.222/21-32220/Ing.LK,ze dne 22.02 <.>
2021
<br>
<br> STANOVUJE
<br> žadateli – právnické osobě:
<br> ZNAKON,a.s <.>,Sousedovice 44,386 01 Sousedovice,IČO: 26018 055
<br>
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnicích I/22,I/20 a I/4
<br> v místech: Strakonice,Kbelnice,Nová Hospoda,Sedlice,Blatná,Lnáře <,>
okr.Strakonice a okr.Písek,dle doloženého návrhu DIO
<br>
<br>
Termín: 15.03.2021 – 31.12.2021
Důvod: úplná uzavírka silnice I/22 v Horažďovicích
<br>
<br> Podmínky:
1.Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského
<br> opatření,který je nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
2.Bude dodrženo vyjádření Policie ČR,KŘP Jč kraje,DI Strakonice č.j.: KRPC-18701-1/ČJ-2021-020706
<br> ze dne 16.02.2021 a Policie ČR,KŘP Jč kraje,DI XXXXX č.j.: KRPC-XXXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX-I ze dne
<br> 29.12.2020 <.>
3.Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla ...

Načteno

edesky.cz/d/4491319

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz