« Najít podobné dokumenty

Obec Hlince - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 (word)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlince.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 (word)
OBEC HLINCE
Hlince 44,331 41 Kralovice,okres Plzeň – sever
<br>
<br>
Výroční zpráva za rok 2016
o činnosti Obce Hlince v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
Počet podaných písemných žádostí o poskytnutí informace:
<br>
2
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
<br>
<br>
0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace:
0
<br> Počet stížností podaných podle § 16a v souvislosti s vyřizováním žádostí:
0
<br> Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí informace.Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence a nebyla požadována žádná další informace.Obecní úřad ve Hlincích nevedl v roce 2016 žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Ve Hlincích dne 3.ledna 2017
…………………………………… <.>
Ing.XXXX XXXXXXX
starosta obce
Vyvěšeno:
XX.XX.2017
Sejmuto:
20.01.2017
Vyvěšeno též na elektronické úřední desce ve stejném termínu <.>
<br> Váš dopis čj./ ze dne --- / ---
<br> Naše číslo jednací: 2/2017
<br> Spisový znak:
<br> Oprávněná úřední osoba / vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXX
<br> Datum: XX.XX.XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00572934
<br> Číslo účtu: 31024-371/0100
<br> Tel: 373 390 050
<br> e-mail: ouhlince@volny.cz
DIČ: CZ00572934
<br> ID datové schránky: um6awai
<br> GSM: 724 074 696
<br> URL: www.hlince.cz
<br> IČ: 00572934
<br> Číslo účtu: 31024-371/0100
<br> Tel: 373 390 050
<br> e-mail: ouhlince@volny.cz
DIČ: CZ00572934
<br> ID datové schránky: um6awai
<br> GSM: 724 074 696
<br> URL: www.hlince.cz
<br> 2

Načteno

edesky.cz/d/4489866

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlince      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz