« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Směrnice 1/2021 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směrnice 12021.pdf (1.37 MB)
Ovbec Běrunice,Hlavní 176 289 08 Běrunice ICO: 00238988
<br> Směrnice č.1/2021 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br> Ču Předmět úpravy a působnost
<br> 1.1 <.>
<br> Tato směrnice je vnitřním předpisem obce Běrunice jakožto veřejného zadavatele,a upravuje postup a rozhodování při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 5 12 odst.3 a 5 8,9 a 10 zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),tj.veřejných zakázek,jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby částky 2 000 000 Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce částky 6 000 000 Kč bez DPH <.>
<br> 1.2 <.>
<br> Směrnice se nepoužije v případech,kdy je nutné při zadání V rámci projektu ucházejícího se o poskytnutí finanční pomoci v rámci jednotlivých Operačních programů & Iniciativ Evropských společenství použít postup stanovený pravidly příslušného Operačního programu nebo Iniciativ Evropských společenství <.>
<br> (31.2 Veřejné zakázky malého rozsahu
<br> 2.1 Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 5 12 odst.3 zákona není obec v souladu s š 18 odst.5 povinna zadávat postupem podle zákona,ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v 5 6 tj.zásady transparentnosti,rovného zacházení a zákazu diskriminace.Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující postup: 2.2.Veřejné zakázky malého rozsahu do 500 000 Kč bez DPH
<br> 2.2.1.Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu,jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH,vybírá starosta.Je přitom povinen dodržet zásady stanovené v článku 2.1 <.>
<br> 2.2.2.Před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu do 500 000 Kč bez DPH je starosta povinen provést zjednodušený průzkum trhu,zaměřený na cenu,záruky,termín plnění a další dle vlastního uvážení.Písemně či ústní nabídky od jednotlivých dodavatelů založí či zaznamená k jednoduché písemné dokumentací o veřejné zakázce malého rozsahu ( např.k ...

Načteno

edesky.cz/d/4482370

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz