« Najít podobné dokumenty

Obec Svépravice - Obecně závazná vyhláška č. 01/2021 kterou se ruší OZV č. 10/2019 o místním poplatku z pobytu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svépravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 01/2021 kterou se ruší OZV č. 10/2019 o místním poplatku z pobytu
Obec Svépravice
Zastupitelstvo obce Svépravice
Obecně závazná vyhláška
<br> Obce Svépravice
Č.01/2021 <,>
<br> kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Svépravice č.01/2019 <,>
<br> o místním poplatku z pobytu
<br> Zastupitelstvo obce Svépravice se na svém zasedání dne 21.2.2021 usnesením č.005/02/2021/SV usneslo vydat na základě § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku č.01/2021
Čl.1
<br> Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Svépravice č.01/2019 o místním poplatku z pobytu vydaná dne 24.11.2019 <.>
<br> Čl.2
Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po dni jejího vyhlášení <.>
<br> ………….………….<.> ….<.> ………………
<br> XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
místostarosta starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.2.2021
Sejmuto z úřední desky dne: 11.3.2021

Načteno

edesky.cz/d/4476858

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svépravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz