« Najít podobné dokumenty

Obec Svépravice - Zápis ze zasedání ZO č. 02/2021 ze dne 21.2.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svépravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO č. 02/2021 ze dne 21.2.2021
2/2021
<br> Strana 1 (celkem 3)
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svépravice č.2/2021 ze dne 21.2.2021
<br>
<br> Čas zahájení zasedání : 19:00 Čas ukončení zasedání : 21:00
<br>
<br> Přítomni : XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,<,>
<br> XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXX
<br> Omluveni : nikdo
<br> Nepřítomni : nikdo
<br> Zapisovatelem byl zvolen : XXXXX XXXXX
<br>
<br> Ověřovateli byli zvoleni : XXXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX
<br>
<br> Zastupitelstvo obce je usnášení schopné <.>
<br>
<br> Program zasedání : Program byl projednán a jako upravený byl bez výhrad schválen
<br>
<br> 1) Projednání stavu řešení odpadních vod v obci - informace o zájmu občanů <,>
Financování akce - stav fin.prostředků obce ve vztahu k dalším projektům
<br> realizovaných obcí,seznámení se s obsahem návrhu smluvní dokumentace se spol <.>
<br> ECO Dotace s.r.o <.>
<br> 2) Projednání zprávy ze zasedání kontrolního výboru ze dne 21.2.2021
3) Projednání zprávy ze zasedání finančního výboru ze dne 21.2.2021
4) Schválení prodeje části pozemku p.č.837/1,871/1 a 871/19 v k.ú.obce Svépravice
5) Schválení OZV č.1/2021 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
<br> Svépravice č.01/2019,o místním poplatku z pobytu
<br> 6) Další dle připomínek jednotlivých zastupitelů
<br>
Jednání :
<br>
<br> K bodu 1) : Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem informační kampaně na
<br> zbudování DČOV jako systému řešení odpadních vod v obci.Z průzkumu vyplývá,že
<br> z celkem ekvivalentních obyvatel 139 projevilo zájem o zbudování DČOV celkem 107
<br> obyvatel,resp.projev jednotlivých domácností a vlastníků nemovitostí,což je 76,98 % <.>
<br> Starosta dále připomněl,že do uvedeného programu není nikdo nucen,vše je na
<br> dobrovolnosti každé domácnosti.Dle předběžného vyčíslení by celá akce měla stát cca 5 mil <.>
<br> Kč a podíl obce by měl být cca 1,5 mil.Kč.Přesné náklady nelze nyní vyčíslit,je potřeba
<br> počítat s rezervou na obě strany,s financováním akce by neměl bý...

Načteno

edesky.cz/d/4476857

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svépravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz