« Najít podobné dokumenty

Obec Střítež (Žďár nad Sázavou) - Rozpočet- 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střítež (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
podle položek
Rozpočet 2021
Příjmy :
<br> Položka : Par.: Text : Částka :
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 300,000 Kč
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné činnosti 8,000 Kč
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.Výnosů 30,000 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 200,000 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 600,000 Kč
1381 Odvod z loterií a podobných her 12,000 Kč
1511 Daň z nemovitostí 100,000 Kč
4111 Nipř.transf.ze všeob.pokl.sp.stát.rozpočtu 130,000 Kč
4112 Nl.př.transf.ze st.r vrám.souh.dotv.70,800 Kč
2111 1032 Přijmy z prodeje obecního lesa 50,000 Kč
2131 3639 Příjmy z pronájmu- pozemky 7,000 Kč
2111 3619 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 50,000 Kč
2141 Obchod el.Energie 25,000 Kč
4222 Inv.př.<.> Transfery od krajů 100,000 Kč
2111 3619 Příjmy z pronájmu bytové jednotky 24,000 Kč
Příjem geof.Průzkum Správa úložišť rad.Odpadu 1,000,000 Kč
2141 6310 Příjem - úroky - běžný účet,spořící účet 600 Kč
<br> Celkem příjmy : 2,707,400 Kč
<br> Vyvěšeno na obecní desce + obecní desce 24.1.2021 na el.+ obec.desce 18.2.2021
<br>
Sňato: 12/31/21
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet 2021
<br>
Výdaje:
<br>
Položka Par.: Text : Částka :
<br> 1032 Podpora ost.produkčních činností - XXX XXX,XXX Kč
XXXX Silnice,chodníky - údržba,opravy 15,000 Kč
5169 2212 Silnice pohonné hmoty 10,000 Kč
2310 Pitná voda - čl.příspěvek SVK 10,400 Kč
2321 Odpadní vody,čištění,monitoring 15,000 Kč
5492 3399 Dary obyvatelstvu,15,000 Kč
5223 3399 Záležitost kultury,cirkví a sdělovacích prostředků 10,000 Kč
5194 3399 Věcné dary 10,000 Kč
3392 Zájmová činnost-kultura 5,000 Kč
3412 Sportoviště obce 5,000 Kč
6121 3412 Budovy,XXXX a stavby XX,XXX Kč
XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 3,000 Kč
5194 3631 El.energie,veřejné osvětlení,hřiště,obecní úřad 70,000 Kč
3631 El.energie- obchod 45,000 Kč
3631 El.energie- hasička 25,000 Kč
3631 El.energie rod.dům č.21 25,000 Kč
5329 3636 Územní rozvoj - členský přísp.Bystřicko+ GDPR 17,179 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj 500,000 Kč
3722 Sběr a ...

Načteno

edesky.cz/d/4472835

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Střítež (Žďár nad Sázavou)
17. 04. 2021
10. 04. 2021
04. 04. 2021
01. 04. 2021
12. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Střítež (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz