« Najít podobné dokumenty

Obec Nebanice - Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradnych-opatreni-antigenni-testovani-ze-dne-20-11-2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nebanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradnych-opatreni-antigenni-testovani-ze-dne-20-11-2020.pdf (110.91 kB)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 1
<br> Praha 14.února 2021
<br> Č.j.: MZDR 47828/2020-13/MIN/KAN
<br> *MZDRX01EGUS1*
MZDRX01EGUS1
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 15.února 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 20.listopadu 2020 <,>
č.j.: MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN takto:
V čl.VIII se slova „skončení nouzového stavu“ nahrazují slovy „jeho odvolání" <.>
<br>
II <.>
<br> S účinností ode dne 15.února 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 20.listopadu 2020 <,>
č.j.: MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN takto:
V čl.VII se slova „skončení nouzového stavu“ nahrazují slovy „jeho odvolání" <.>
<br>
III <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> V návaznosti na konec nouzového stavu,vyhlášeného usnesením vlády č.957 ze dne 30 <.>
září 2020,ke dni 14.února 2021 mění se doba účinnosti mimořádných opatření tak,aby
působila do doby jejich odvolání <.>
<br>
<br>
<br> doc.MUDr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>,v.r <.>
ministr zdravotnictví

Načteno

edesky.cz/d/4462692

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nebanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz