« Najít podobné dokumenty

Obec Nebanice - Usnesení vlády č. 140 - datové schránky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nebanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

datove-schranky-0140.pdf (200 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14.února 2021 č.140
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.125 ze dne 14.února 2021,kterým vláda v souladu
s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve
smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 15.února 2021 od 00:00 hod.po dobu trvání nouzového stavu
<br> stanovuje,že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna
podle § 18a odst.3 zákona č.300/2008 Sb <.>,o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Provede:
1.místopředseda vlády a ministr vnitra
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády

Načteno

edesky.cz/d/4462689

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nebanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz