« Najít podobné dokumenty

Obec Čímice - Záměr obce o prodeji pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čímice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce o prodeji pozemku
OBEC ČÍMICE
<br> Čímice 63,PSČ 342 01 Tel.376 595 477 e-maíl: oucimicereznam.cz Úřední hodiny: pátek 18.00-2000 uč: 433 13 914 ID: 9m9bxvq
<br> v souladu s ustanovením !; 39 zákona číslo 128/2000 Sb <.>,v platném znění zveřejňuje záměr prodeje pozemku
<br> dle GP číslo 240-791/2020
<br> parcela číslo MB o výměře 17 m2 kat.územi Čimice u Sušice
<br> Nabídku lze podat osobně,nebo poštou na adresu : Obecní úřad Čimice,Čimice čp.63,342 01 Sušice.V případě jediného žadatele bude akceptován daný žadatel.Žadatel musí písemně zdůvodnit svůj zájem o koupi tohoto pozemku <.>
<br> Vyvěšeno dne: 08.02.2021 na úřední desce 08.02.2021 na elektronické úřední desce Sejmuto dne
<br> Za sprá-ďnosř/ ' "“
<br> OBEC ČIMICE okr Klatovy 342 01 SUŠlCE
<br> ] 0114331391411;
<br> Mgr; Josef.! ' __e starosta obceM
<br> WKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU Uomo
<br> KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> " Dosavadní stav
<br> Nový stav
<br> m mm Mpa—h Mu už nf
<br> w,WM Miu—- m mši.“
<br> Tp *—
<br> 1.—
<br>.hw _
<br> Zp.<.> <.>
<br>,<.>
<br> n'
<br> Porovnání se stavem cw'dence u m4: z m
<br> “a W
<br> vztahů
<br> tivních u.<.> _.our—m &
<br> w
<br> i l ;47
<br> am i i i
<br> 84/1
<br> "35.—
<br> %
<br> 64/5 17
<br> un mao: g 17
<br> 547
<br> Souřadnice pro zápis do KH Y 81431033 81417213 8 5430909 LT 81430062
<br> Č.bodu ! Í79—3f29 ÍÍQ—JÍGÍ
<br> MM
<br> „ í
<br> Seznam souřadnic (S—JISK)
<br> kód kv.I 3 a
<br> Y 81431081 51430813
<br> X ! 128.348.94 ! f26342.50 ! 126346126“ ! 1253623
<br> X 1126349.45 ! MMS.—32
<br> Wae wšem-! men
<br> Poznámka mh diry mh lídry XXX XXX <.>
<br> GEOMETRICKÝ PLÁN
<br> mamma—“mini.“
<br> “shmup—Imm:
<br> rohy ahradnf zdí
<br> pro “'“ """"“ ing.Petru Demjanovd “""“ "'"" ins- Fm 09le
<br> mm a.<.> na.mnm m 2727/2015 wa" "__—.=— “ 27272015 lh: 8.ř.202f hn: 31/202; „_ 15.12021 &.71/2021 una—.<.> - : M M M M T_— “ “* "" "“"— "" *'—
<br> U 1—— __.<.>.Mr.“|.'td: maulu—umu— mmm—MMu—m Mii-ké W Dan“ mrazem 2.„34004 Zuma rů: % Chio pitím: 240—791/2020 Okrem: beoty Eg ůI'DtDPÍZEňSký kraj...

Načteno

edesky.cz/d/4447465

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čímice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz