« Najít podobné dokumenty

Obec Sudoměř - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sudoměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-prezkoumani-hospodareni-obce-20 19.pdf
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> SpZn: SZ_078664/2019/KUSK Cj.: 003812/2020/KUSK
<br> Stejnopis č.9/
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> SUDOMĚŘ IČ: 00509175 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Sudoměř za rok 2019 bylo zahájeno dne 01.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 28.01.2020 ' 05.12.2019
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontrolor:
<br> Zástupci obce:
<br> 01.01.2019 - 31.12.2019
<br> Sudoměř Sudoměř 22 294 25 Katusice
<br> XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (dne XX.X.XXXX)
<br> Ing.XXXX XXXXXX - místostarosta Věra Braslavcová - účetní Zdeňka Linková - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,© 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě s...

Načteno

edesky.cz/d/4437736

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sudoměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz