« Najít podobné dokumenty

Obec Sudoměř - Výzva k seznámení se s podklady pro rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sudoměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k seznámení se s podklady pro rozhodnutí
Jdi na obsah Jdi na menu Menu Úvod Obec Úřední deska Dokumenty obecního úřadu - OZV obce Sudoměř Kontakty Zakázky z profilu zadavatele Fotoalbum Informace z jiných úřadů MS Hrádek Katusice Mapy Ostatní Historie obce Archiv SDH Sudoměř zal.1885 Rozpočtové opatření,rozpočty Ochrana osobních údajů GDPR Územní plán Sudoměř Výroční zprávy Oznámení obce Sudoměř   Sudoměř Úvod Úřední deska Výzva k seznámení se s podklady pro rozhodnutí Výzva k seznámení se s podklady pro rozhodnutí 1.2.2021 Obecní úřad Sudoměř Sudoměř 9,294 25     č.spisu: 1/2021                                                                                            Obec Sudoměř                                                                                                                       Sudoměř 9 č.j.: 3/1/2021/svar                                                                                          294 25 Vyřizuje: Svárovská                                                                                                                           V Sudoměři 1.2.2021                                                                          Usnesení   Obecní úřad Sudoměř (dále jen správní orgán),jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst.1 písm.a) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),projednal ve správním řízení vedeném podle zákona a podle zákona č. 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),žádost Obce Sudoměř,Sudoměř 9,294 25,IČO 00509175,o povolení pokácení 1 stromu na návsi obce Sudoměř,parc.č.516/1,k.ú.Sudoměř,  a dnešního dne rozhodl takto :                  účastník výše uvedeného řízení,obec Sudoměř,se může seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve smyslu § 36 odst.3 správního řádu.  do 8 dnů od doručení tohoto usnesení.         Odůvodnění   Správní orgán vede řízení o povolení pokácení  1 stromu na návsi obce Sudoměř,parc.č...

Načteno

edesky.cz/d/4437056

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sudoměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz