« Najít podobné dokumenty

Obec Čímice - Oznámení Finančního úřadu pro Plzeňský kraj - do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čímice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení Finančního úřadu pro Plzeňský kraj - do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí
FINANČNÍ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ Hálkova 14,305 72 Plzeň TISKOVÁ ZPRÁVA Do kdy podat přiznání k XXXX z nemovitých věcí Zákonný termín pro podání přiznání k XXXX z nemovitých věcí připadá letos na pondělí X.února 2021.Poplatníci jsou povinni podat,pokud u nich v roce předcházejícím,tj.v roce 2020,došlo ke změně např.z důvodu prodeje,nákupu,zdědění,darování,přijetí daru nemovité věci nebo došlo ke změně osoby poplatníka.Stejný termín platí také pro nové poplatníky,kteří v uplynulém roce nabyli svou první nemovitost.Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně byla vzhledem k současné pandemii koronaviru prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k XXXX z nemovitých věcí na zdaňovací období roku XXXX,za podmínky,že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1.dubna 2021.V případě,kdy je nemovitá věc ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve výši pouze svého spoluvlastnického podílu,musí podat daňové přiznání do 1.února 2021,neboť tato lhůta vyplývá ze zákona o XXXX z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit.V případě,že za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové přiznání společný zástupce,může daňové přiznání za celou nemovitou věc podat bez sankce do 1.dubna 2021.V souvislosti s přetrvávajícími protiepidemickými opatřeními platí od pondělí 18.ledna 2021 na Finančním úřadě pro Plzeňský kraj a jeho územních pracovištích omezené úřední hodiny,a to: pondělí 08.00 – 13.00 h středa 12.00 – 17.00 h Přístupné budou poplatníkům v uvedené době pouze podatelny.Mimo úřední hodiny je možné vhodit písemnost do připraveného sběrného boxu.Pracovníci Finanční správy jsou připraveni poskytnout informace k XXXX z nemovitých věcí a k vyplnění přiznání k XXXX z nemovitých věcí na níže uvedených kontaktech: Úřad Telefonické spojení E-mailová adresa Územní pracoviště v Plzni 377 192 111 377 192 396 377 192 480 podatelna2301@fs.mfcr.cz Územní pracoviště Plzeň-sever 377 192 111 377 192 657 377 192 667...

Načteno

edesky.cz/d/4421626

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čímice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz