« Najít podobné dokumenty

Obec Krnsko - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krnsko, konaného dne 17.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krnsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krnsko, konaného dne 17.12.2020.pdf (2.69 MB)
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krnsko,konaného dne 17.12.2020 od 18.00 hod.v budově obecního úřadu
<br> Účast: XXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXXX Omluveni: XXXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX Z pracovních důvodů se p.Umlauf dostavil v XX:XX hod <.>
<br> 1) zahájení,schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu jednání
<br> Určení zapisovatele: paní XXXXXXXX XXXXXXXXXX Určení ověřovatelů zápisu: p.Libor Sotek a pí.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Program:
<br> X) zahájení,schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu jednání <,>
<br> 2) schválení rozpočtového opatření č.7/2020 <,>
<br> 3) schválení Směrnice č.1/2020 o určení pravomoci starosty ke schvalování rozpočto- vých opatření <,>
<br> 4) schválení rozpočtu obce Krnsko na rok 2021 <,>
<br> 5) různé <,>
<br> 6) diskuse <,>
<br> 7) závěr <.>
<br> Rozprava: bez připomínek
<br> návrh usnesení č.l ZO 12/2020:
<br> Zastupitelstvo obce Krnsko schvaluje program jednání řádné veřejně schůze zastupitelstva.Zapisovatelkou určuje paní Dominiku Poživilovou a ověřovateli zápisu p.XXXXXX XXXXX a paní Dominiku Poživilovou
<br> Pro: X Usnesení č.l ZO 12/2020 bylo přijato
<br> 2) schválení rozpočtového opatření č.7/2020
<br> Rozpočtové opatření č.7/2020 především upravuje příjmovou část rozpočtu o příjmy z daní státu (RUD) v hodnotě 884.73 5,-Kč.Výdajové položky jsou předmětem úpravy tak,aby byly rozpočtově kryté.Podklady byly zastupitelům předány
<br> k seznámení před konáním tohoto zasedání <.>
<br> Rozprava: bez připomínek
<br> návrh usnesení č.2 ZO 12/2020: Zastupitelstvo obce Krnsko schvaluje rozpočtové opatření č.7
<br> Pro: 4 Usnesení č.2 ZO 12/2020 bylo přijato
<br> 3) schválení Směrnice č.1/2020 o určení pravomoci starosty ke schvalování rozpočtových opatření — tento bod zastupitelstvo odložilo do příchodu p.Umlaufa (proto hlasuje 5 pro)
<br> Starosta byl při dílčím přezkoumání hospodaření obce Krnsko za rok 2020 dne 21.10.2020 kontrolním orgánem K...

Načteno

edesky.cz/d/4421622

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krnsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz