« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Oznámení ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje. Omezení úředních hodin Krajského úřadu Jihočeského kraje pro veřejnost a stanovení zvláštních pravidel pro styk s veřejností účinné od 23. 1. 2021 č. 59/2021 vyvěšeno dne: 22.01.2021 Datum sejmutí: 14.02.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení ředitele KÚ Jčk. Omezení úředních hodin KÚ Jčk pro veřejnost a stanovení pravidel pro styk s veřejností od 23. 1. 2021
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> JUDr.XXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
ředitel krajského úřadu
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
Oznámení ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje
<br>
Omezení úředních hodin Krajského úřadu Jihočeského kraje pro veřejnost a stanovení zvláštních
<br> pravidel pro styk s veřejností
<br>
<br>
Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8.října 2020 č.994 o přijetí krizového opatření,usnesení
Vlády České republiky ze dne 21.října 2020 č.1080 o přijetí krizového opatření,usnesení Vlády České republiky
<br> ze dne 30.října 2020 č.1114 o přijetí krizového opatření,usnesení vlády České republiky ze dne 20.listopadu
<br> 2020 č.1202 o přijetí krizového opatření,usnesení vlády České republiky ze dne 10.prosince 2020 č.1295 o
přijetí krizového opatření,usnesení vlády České republiky ze dne 23.prosince 2020 č.1374 o změně krizových
<br> opatření,usnesení vlády České republiky ze dne 23.prosince 2020 č.1379 o přijetí krizového opatření,usnesení
vlády České republiky ze dne 7.ledna 2021 č.12 o změně krizových opatření,usnesení vlády České republiky
<br> ze dne 22.ledna 2021 č.55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a nařízení
vlády České republiky ze dne 22.ledna 2021 č.56 o změně krizových opatření jsou nadále úřední hodiny
<br> Krajského úřadu Jihočeského kraje v týdnu stanoveny tak,jak bylo určeno ode dne 12.října 2020,tzn <.>
<br>
pondělí 8–13 hodin,středa 11–16 hodin <.>
<br>
Krajský úřad podle citovaných usnesení vlády pokračuje v provozu s omezením osobního kontaktu zaměstnanců
<br> s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň.Omezení spočívá především
<br> v nahrazení osobního kontaktu písemným,elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech,kdy je
to možné.Dále pak příjmem veškerých dokumentů od veřejnosti ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz