« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva obce Sojovice 22.1.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 22.1.2021
OBEC SOJOVICE,294 75 Sojovice č.p.166,okres XXXXX XXXXXXXX
<br> OZNÁMENI
<br> VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> se koná
<br> v pátek 22.1.od 18,00 hod.na OÚ Sojovice
<br> s následujícím programem:
<br> 1.Stavokomplet- kalkulace ceny pro stočné pro obec Sojovice na r.2021
2.Narovnání majetkoprávních vztahů -pozemek p.č.1287/13 a p.č.6/2,vše k.ú.Sojovice
<br> a) manželé Veselí - žádost o odkup obec.pozemku p.č.1287 /13 k.ú.Sojovice
a směna pozemku p.č.6/2
<br> b) Směnná smlouva vč.znaleckého posudku.Záměr prodeje pozemku p.č.1287/13 byl
schválen us.č.96/20 dne 23.10.2020 a zveřejněn na ÚD od 29.1 O do 14.11.2020
<br> 3.Kupní smlouva na pozemek p.č.456/50 k.ú.Sojovice
a) O.Rotek- žádost o prodej obecního pozemku p.č.456/50 o výměře 642 m2
b) Kupní smlouva vč.Znaleckého posudku.Záměr prodeje pozemku p.č.456/50 byl schválen
<br> us.č.100/20 dne 23.10.2020 a zveřejněn na ÚD od 29.10.do 14.11.2020
4.Z Š a MŠ Sojovice
<br> a) ČŠI - výsledek šetření stížnosti
b) Ing.Kindl - vzdání se funkce ředitele školy
c) V Ř - Konkurs na obsazení funkce ředitele Z Š a MŠ Sojovice
d) Pověření řízením Z Š a MŠ - J.Haizlerová
<br> 5.Jablotron - nabídka na střežení objektu hasičské zbrojnice
6.Smlouva o zřízení služebnosti - oprava kanalizace za Domem služeb
7.Smlouva o vzájemné spolupráci a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
<br> - hydrogeologický vrt - vodovod
8.Rozpočtové opatření č.13 na rok 2020
9.Smlouva o spolupráci s obcí Skorkov - chodníky
<br> Vyvěšeno: 14.1.2021
<br> Sejmuto: 22.1.2021
<br> Ing Bc Petr Digitálně pod_epsal Ing.• •.Bc.Petr Obdrzalek
Obdrzva,lek Datum:2·0·21.01.14 17:08:00 +01'00'
<br> ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4421619

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz